Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Leraren hebben behoefte aan een schoolleider met coachende capaciteiten. Door zijn leraren op een goede manier te coachen kan een schoolleider veel makkelijker de doelen.

Ben jij een coachende
leidinggevende?

21 februari 2021

Ben jij een coachende leidinggevende?
Ook jouw medewerkers hebben behoefte aan een leider met coachende capaciteiten. Door jouw medewerkers op een goede manier te coachen kan een leidinggevende veel makkelijker de doelen in het kader van persoonlijke ontwikkeling in relatie tot organisatie-ontwikkeling realiseren.

Talentontwikkeling

Coaching is voor mij het stimuleren van bestaande vaardigheden en het ‘aanmoedigen’ van de ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten. Niet door eigen kennis over te dragen, maar door het leerproces van de coachee te stimuleren en te laten ontstaan. Veel medewerkers, ook in jouw organisatie, geven aan dat ze coaching belangrijk vinden. En dan zijn het niet alleen de jongere medewerkers die dat aangeven.

Naarmate de leeftijd van leidinggevenden toeneemt, nemen volgens eigen zeggen ook de coachende kwaliteiten toe. De beleving van de capaciteiten van een coachend leidinggevende verschillen nogal tussen medewerkers en leidinggevenden. Hoewel 91 procent van de leidinggevenden zegt te beschikken over coachende eigenschappen, vindt slechts 53 procent van de medewerkers dat zij een coachende leidinggevende hebben. Zij beoordelen de coachende eigenschappen van hun leidinggevenden met een 6+.

Coachen

Coaching heeft te maken met sport-overstijgende thema’s als durf, leiderschap, samenwerken en je kwetsbaar op stellen. Als je als coach beter wil worden moet je je af en toe kwetsbaar durven opstellen. Kritisch zijn naar jezelf is voor een goede coach een onmisbare kwaliteit. Vraag je medewerkers om kritiek en bedank ze daarvoor. In de Nederlandse cultuur zeggen we vaak alleen iets over de dingen die fout gaan. Dit is negatieve coaching. Geef vaker een compliment. De drempel wordt dan automatisch lager om kritiek te geven. Je kunt er altijd iets mee als je jezelf als coach wilt verbeteren.”

Hier kan een coachende leidinggevende veel van leren. Het leiden van een team is een verantwoordelijke taak. Het creëren van een eenheid en het verbeteren van de prestaties en de resultaten zijn zeer belangrijk.

In bijna alle organisaties worden coachende vaardigheden steeds belangrijker. Dat schreef ik al. Daarom is het voor jou als leidinggevende van belang dat je over een pakket aan coachende vaardigheden beschikt. Want succesvolle organisaties worden geleid door een leidinggevende die zijn of haar coachende vaardigheden goed op orde heeft. Maar waarom is dit coachend leidinggeven dan zo belangrijk?  

Hoge betrokkenheid, goede resultaten en werkplezier zijn ontzettend belangrijk voor iedere organisatie, dus ook voor  die van jou. 

Dit lukt alleen als alle medewerkers in hun kracht worden gezet. Daar is goede begeleiding voor nodig, vooral ook omdat iedereen andere talenten en een andere persoonlijkheid heeft. Als leidinggevende heb jij een belangrijke rol in de ontwikkeling van je leraren. En jouw coachende vaardigheden kunnen jouw leraren een enorme boost geven. Maar hoe kom je aan deze coachende vaardigheden?

Coachend Leidinggeven is voor jou als leidinggevende steeds belangrijker. Ontwikkel je coachende vaardigheden en pas ze dagelijks toe. Zodat je effektief en ontspannen leiding geeft.

Wat kan een coachend leidinggevende?

Coachen en leidinggeven zijn twee verschillende zaken. De coachende leider heeft zowel leidinggevende als coachende vaardigheden. En kan deze los van elkaar inzetten in situaties die hierom vragen. Waar kun je dan aan denken als het gaat om jouw coachende vaardigheden als leidinggevende?

 • Omgaan met kritiek en weerstand: 
  Hoe ga ik constructief om met weerstand? Hoe herken ik weerstand in mijn team en wat doe ik daar dan mee?
 • Omgaan met werkdruk en stress:
  Hoe houd ik mijn hoofd koel? Hoe stel ik mijn prioriteiten? Hoe ga ik om met de Waan van de Dag?
 • Communicatie en samenwerken:
  Hoe kan beter ik communiceren met mijn team? Hoe houd ik door communicatie verbinding met mijn medewerkers?
 • Persoonlijke effectiviteit:
  Welke doelen heb ik? Hoe bereik ik mijn doelen?
 • Leiderschap:
  Hoe stuur ik anderen aan?
 • Persoonlijk leiderschap:
  Hoe bepaal ik mijn doelen? Wat zijn mijn persoonlijke visie en missie?
 • Zelfinzicht:
  Wie ben ik en wat wil ik?
 • Zelfreflectie:
  Wat doe ik dat dit gebeurt?
 • Omgang met anderen:
  Hoe gedraag ik me tegenover anderen?
 • Conflicthantering:
  Hoe ga ik constructief om met conflicten? Realiseer ik me dat conflicten essentieel zijn in teamontwikkeling?
 • Besluitvaardiger handelen:
  Hoe neem ik sneller beslissingen? Hoe zorg ik er voor dat besluiten breed gedragen worden?
 • Delegeren:
  Hoe geef ik mijn werk effectief uit handen? Hoe behoud ik het vertrouwen in mijn leraren?
 • Draagvlak krijgen:
  Hoe krijg ik mijn team mee in mijn ideeën?
 • Samenwerken:
  Hoe kan ik effectiever samenwerken?

In deze Masterclass deel ik drie tips die jou helpen bij het effectief en ontspannen leidinggeven.chen. Zorg jij voor de verandering bij jouw leraren?

Coachende vaardigheden

Coachende vaardigheden geven je de mogelijkheid om de persoonlijke drijfveren van medewerkers naar boven te halen. Zo leer je bijvoorbeeld beter vragenstellen, luisteren en doorvragen. Daarmee kom je er snel achter wat er echt in iemand omgaat. Je kent als leidinggevende vast de nodige theoretische modellen waarmee je mensen tot nieuwe inzichten brengt over zichzelf en hun gedrag.  Je geeft mensen inzicht in de impact en de mogelijke gevolgen van hun gedrag, zo kom je tot een gesprek waarin je samen onderzoekt hoe hij of zij effectiever kan worden. Hierdoor verbeteren medewerkers zich, omdat zij dit willen en niet omdat het moet.  
Een ander belangrijk voordeel van coachend leidinggeven is dat je dichtbij je mensen kunt komen. En ze dus veel beter leert kennen. Hierdoor kun je veel beter inschatten waar zij goed in zijn. En daarmee de rollen en taken effectief en efficiënt verdelen.  

Wat moet je zeker doen als je coachend gaat leidinggeven?

In Nederland is een grote behoefte aan leidinggevenden met coachende vaardigheden. Niet iedereen zal dit meteen evengoed kunnen. En dat hoeft ook niet. Coachend leidinggeven is prima te leren. Ik help je daar graag bij. Waar moet je zeker aan denken als je start met het coachend leidinggeven? Hieronder geef ik je 5 tips.

1.      Vraag altijd om toestemming
Iemand proberen te coachen die daar geen toestemming voor heeft gegeven, werkt niet. Vooral als leidinggevende is dit erg belangrijk, omdat je meerdere petten op kunt hebben richting jouw medewerker. Maak daarom altijd duidelijk welke pet je op hebt. Die van de leidinggevende of van de coach. Het is uitermate belangrijk dat degene met wie jij in gesprek bent weet welke pet jij op dat moment op hebt. Zo kan hij of zij niet in verwarring komen en duidelijk zijn in de communicatie.

2.      Creëer veiligheid
Coach iemand altijd in een veilige omgeving. Doe dit dus niet in een ruimte waar anderen jullie kunnen horen of zien. Tenzij iemand heeft aangegeven hier geen hinder van te ondervinden. Iemand zal alleen geneigd zijn zich open te stellen als er geen angst is om beoordeeld te worden.

3.      Wees regelmatig even stil.
Juist op de momenten dat jij als coach stil bent, creëer je ruimte om na te denken en goed antwoord te geven. Vaak krijg je het beste antwoord door even niets te vragen en de ander de gelegenheid te geven om na te denken of zelf iets te zeggen.

4.      Benut situaties en gedrag in het hier en nu.
Een coachee laat het gedrag dat ineffectief is vaak ook in het gesprek zelf zien. Dit doet hij wanneer hij of zij onder druk komt te staan. Benoem dit. Dit is confronterend, maar maakt veel impact op het inzicht dat iemand in zijn eigen gedrag krijgt. Dit gedrag komt vaak voort uit de drijfveer die iemand heeft. Als ik zelf onder druk kom te staan dan laat ik ook ander gedrag zien dan in een andere, meer normale situatie. Dit is goed om van jezelf te weten als leidinggevende. Ik kan je zo tien situaties noemen waarin sprake is van druk. En dat kun jij zelf ook.

5.      Gebruik echte voorbeelden.
Je maakt het pas tastbaar voor de ander als je met voorbeelden gaat werken die echt zijn gebeurd.

En wat moet je zeker niet doen?

Vanzelfsprekend zijn er ook zaken die je als leidinggevende beter niet kunt doen als je aan het coachen bent. Hieronder de mijns inziens belangrijkste daarvan

-        Coach niet vanuit jezelf
Ieder mens is anders, wat voor jou heeft gewerkt, hoeft niet te werken voor een ander. Zo is ook iedere leraar anders. Houd hier rekening mee. Als je de drijfveer van een medewerker kent dan kun je er in je coaching rekening mee houden wat wel en niet werkt. Houd in gedachten dat iedereen anders is en anders reageert. Zorg ervoor dat jouw gesprekken over de coachee gaan en zo min mogelijk over jezelf.

-        Stel geen sturende vragen
Hiermee loop je de kans dat je tegen weerstand aanloopt of dat je verkeerde conclusies gaat trekken omdat je iemand een bepaalde hoek in hebt gedrukt. De kunst van coaching is iemand zelf tot nieuwe inzichten brengen door een open vizier te houden en niet sturend te zijn. Een coachvraag komt altijd vanuit de coachee en is daarmee zijn of haar vraag. Niet jouw vraag. Blijf ver weg van het sturen van je coachee in een richting.  

-        Niet oordelen
Hemel iemand niet op, maar brandt hem ook niet af om gedrag. Gedrag staat niet voor niets laag in de piramide van Maslov. Geef aan wat voor gedrag je ziet. Laat de coachee hierop refelcteren. Benoem alleen wat wel en niet effectief gedrag is en vraag wat hij of zij denkt dat de impact hiervan is. Zo creëer je gelijkwaardigheid in het gesprek.

-        Geef nooit gratis tips!
Tips zijn goed bedoeld, maar maken weinig impact. Een coachee moet zelf tot inzichten en besluiten komen om echt aan de slag te gaan. Altijd is daarbij de vraag van de coachee leidend.

Zoals al opgemerkt wordt coachend leiderschap steeds belangrijker. Dat vraagt coachende vaardigheden van jou als leidinggevende. Twijfel je er aan of je deze bezit? Vraag advies aan mij en ik help je graag met je vragen.

 

 

 

Je las zojuist een blog van mij, René Rensen

Wil jij groeien als basisschooldirecteur? 
Dit is wat ik voor je kan doen:

e-book: Over wat jij kunt doen aan jouw  Waan van de Dag
Zoom-Consult: Direct mijn persoonlijke hulp
APK voor Schoolleiders: Een geweldige online training 
Full Focus Forward: Structureel aan de slag met jouw leiderschap

Start eens met bijgaande gratis checklist en doe er direct je voordeel mee.