Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

De Vitale Schoolleider

Leestijd: 3 minuten

Onderzoek heeft ondubbelzinnig aangetoond dat jouw inbreng als schoolleider van enorm belang is voor de kwaliteit van het onderwijs op jouw school. En eigenlijk op de kwaliteit van jouw school. Het is belangrijk dat jij je functie als schoolleider serieus neemt. Zo serieus dat je ook bereid bent om te investeren in jouw eigen vitaliteit. Juist door jouw inbreng komt de school tot ontwikkeling en gaat naar een volgende fase. Juist door jouw inbreng komt een team tot bloei en is een team in staat om optimaal te presteren. Het is dus van een enorme waarde dat jij vitaal je werk kunt doen.

Aan schoolleiders worden hoge eisen gesteld. Het vak vergt veel. Hoe kun je energiek en effectief leidinggeven en leren? Dit Seminar reikt daarvoor handvatten aan. Met maar één doel: de vitaliteit van jou als schoolleider verhogen en in het verlengde daarvan die van jouw teamleden. Zodat jullie samen op een gezonder manier bezig kunnen zijn met jullie persoonlijke ontwikkeling en professionele groei en in het verlengde daarvan met de schoolontwikkeling

Je eigen vitaliteit en die van je team verhogen is geen kleine opgave. Ook het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd vraagt om meer bewustwording van de eigen vitaliteit en energie. Hoe kun je zo optimaal als mogelijk is de eindstreep halen? Iedereen kent wel van die dagen waarbij je van het ene naar het andere rent. Ik heb die in eerdere blogs de Waan van de Dag genoemd. Van het oplossen van een conflict naar de volgende afspraak. Voor je het weet is de dag weer om en voel je je uitgeblust. De vitaliteit breekt zich op. Je energie is op.

Dit seminar geeft informatie over tal van onderwerpen rondom het werk als schoolleider, zoals prioriteiten stellen en communicatie met het team, ouders en leerlingen. De grootste verantwoordelijkheid van leiders is het vitaal houden van zichzelf en hun personeel door energie te mobiliseren, door te focussen, te inspireren en regelmatig te vernieuwen. Veranderingen bij jezelf teweegbrengen vraagt om een planmatige aanpak. Van belang is de juiste doelen te stellen, die voor jou zinvol en inspirerend zijn en in verbinding staan met jouw eigen unieke waarden, verankerd in jouw visie op leiderschap en onderwijs. Dit is uiteindelijk ondersteunend voor je hele bereik van autonomie met als kwaliteiten: onafhankelijkheid en zelfbewustzijn. Dit gaan we tijdens deze dag doen aan de hand van de volgende zes stappen:

  •  Analyse van jouw situatie
  •  Vertrouwen
  •  Jouw visie en missie 
  •  Aandacht
  •  Persoonlijk Leiderschap en groei
  •  Aanscherping en optimalisatie

Vitaliteit betekent letterlijk: levenskracht. Om deze volledig of zoveel mogelijk te kunnen voelen, moet je aan vier behoeftes voldoen. Dat zijn behoeftes op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. En als het goed is moeten die vier gebieden ook met elkaar in verbinding staan, geïntegreerd zijn. Tijdens dit seminar doen we regelmatig oefeningen die aansluiten bij een van deze vier behoeften. Bijvoorbeeld ‘waar besteed je de meeste tijd aan’ of ‘hoe ga je om met de briefing aan het begin van de dag’  We gaan het hebben over zaken als timemanagement, teambuilding, samenwerken of taakverdeling.

De schoolleider die een visie heeft op onderwijzen, opvoeden en leiderschap, daarnaar leeft en óók nog op reflecteert, kan zichzelf langdurig vitaal houden. Deze schoolleider weet waar hij of zij voor staat en markeert voor medewerkers het speelveld waarbinnen zij hun werk kunnen doen.
Dit seminar ondersteunt schoolleiders bij het maken van een programma dat aansluit bij de eigen specifieke leer-en ontwikkelingsbehoeften, en daarmee ook het team en de school als geheel.

Om een bijdrage te leveren aan jouw vitaliteit en om jou in staat te stellen om vitaal je werk te kunnen (blijven) doen, organiseer ik op donderdag 17 september aanstaande het Seminar “De Vitale Schoolleider”.
De inhoud van de dag levert een belangrijke bijdrage aan de manier waarop jij als schoolleider je werk doet: namelijk vitaal.

De dag duurt van 9.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur en vindt plaats op een locatie in de omgeving van Utrecht. Deze wordt nog nader bekend gemaakt. Natuurlijk zijn koffie, thee, frisdrank en een vitale lunch onderdeel van deze dag. Er is plaats voor maximaal 12 schoolleiders en de eerste plaatsen zijn al vergeven. Wees er dus snel bij en wacht niet te lang. De volgorde van aanmelding is bepalend voor de toelating. Jouw investering voor deze dag bedraagt € 297 ,- exclusief BTW.

Aanmelden kan heel eenvoudig via onderstaande link