Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Waarom?

Veel gesprekken en ook artikelen in deze tijd gaan over hoe we het goede wat is overgebleven vanuit de Coronacrisis in ons onderwijs kunnen behouden. Ik snap dat wel want in die rare weken ging veel anders dan we eigenlijk gewend waren. De voorbeelden daarvan zijn jullie bekend. Dat de vraag gesteld wordt hoe we de goede ontwikkelingen blijvend kunnen toevoegen in het onderwijs is alleen maar goed. Maar voordat we daar fundamentele antwoorden op kunnen geven is het goed om ook even stil te staan. Stil te staan bij waarom we het nu zo doen in het onderwijs. Stil te staan bij waarom er eigenlijk onderwijs is. De waarom vraag zal in dat kader veel vaker moeten worden gesteld. Gewoon, omdat de antwoorden op deze vragen ons helpen bij onderwijsontwikkeling. Als we dat willen.

We staan nu bijna aan het einde van wat ik op zijn minst een bijzonder schooljaar zou willen noemen. Een schooljaar dat we niet snel meer zullen vergeten. Uniek in tal van facetten. Gedurende het schooljaar heb ik verschillende 'Waarom' vragen voor mijzelf opgeschreven. Ook al ver voor de Corornacrisis. Omdat ik met onderwijs en onderwijsontwikkeling bezig ben doe ik dat. Je weet nooit waar het goed voor is. Aan het einde van dit schooljaar deel ik mijn Waarom vragen met jullie. Zodat jullie er je voordeel mee kunnen doen en misschien ook om in je  vakantie eens na te denken over waar jij staat met jouw school. En waarom dat eigenlijk belangrijk is?

 • Waarom bestaat mijn school eigenlijk?
 • Waarom is er onderwijs?
 • Waarom vinden we leren zo belangrijk?
 • Waarom draagt mijn school daar aan bij?
 • Waarom heeft de school lokalen?
 • Waarom groeperen we kinderen op leeftijd?
 • Waarom zit ieder kind apart aan een tafeltje?
 • Waarom mag je niet afkijken?
 • Waarom toetsen we?
 • Waarom toetsen we zo veel en vaak?
 • Waarom is er voor iedere groep 1 leraar?
 • Waarom is er een tekort aan schoolleiders?
 • Waarom vergaderen we?
 • Waarom kijkt iedere leraar iedere dag zoveel werk na?
 • Waarom doet een school zoveel meer dan lesgeven?
 • Waarom heeft alleen groep 8 een afscheidsavond?
 • Waarom werken leraren zo weinig samen?
 • Waarom werken we zo graag met lesmethodes?
 • Waarom is een methode zo duur?
 • Waarom mogen leerlingen geen vakken kiezen in het basisonderwijs?
 • Waarom zijn rekenen en taal zo belangrijk?
 • Waarom is er weinig tijd voor andere vakken?
 • Waarom gaat er zo veel geld naar het bestuursbureau?
 • Waarom wil ik dat?
 • Waarom tellen we leerlingen om te weten hoeveel geld ik krijg?
 • Waarom is de onderwijsinspectie er?
 • Waarom werken er steeds minder mannen in het onderwijs?
 • Waarom loopt een schooljaar niet van 1 januari tot 31 december?
 • Waarom is er een vakantierooster?
 • Waarom is dat ieder jaar anders?
 • Waarom is er 6 weken zomervakantie?
 • Waarom geven we zoveel vakken in het basisonderwijs?
 • Waarom zijn er kerndoelen?
 • Waarom moet iedere leraar overal verstand van hebben?
 • Waarom beoordelen we?
 • Waarom geven we ieder kind een beoordeling?
 • Waarom verloopt de overgang tussen groep 2 en 3 vaak moeizaam?
 • Waarom zijn er handelingsplannen?
 • Waarom gebruiken we groepsplannen?
 • Waarom maken we rapporten?
 • Waarom duurt een 10 minuten gesprek met ouders maar 10 minuten?
 • Waarom benutten we ouders zo weinig in ons onderwijs?
 • Waarom gaat veranderen in het onderwijs moeizaam?
 • Waarom heeft een school een directeur nodig?
 • Waarom begint de school om 8.30 uur?
 • Waarom duurt een schooldag vaak 5,5 uur?
 • Waarom gaan we 5 dagen naar school?
 • Waarom duurt een schooljaar 40 weken?
 • Waarom moeten kinderen na 8 jaar minimaal 7520 uur onderwijs hebben genoten?
 • Waarom tellen we die uren?
 • Waarom zijn pauzes nodig?
 • Waarom blijven er nog steeds kinderen zitten?
 • Waarom krijgen kinderen op de basisschool vaak al huiswerk?
 • Waarom is er basisonderwijs en voortgezet onderwijs?
 • Waarom is een werkverdelingsplan nodig?
 • Waarom werkt een leraar 1659 uur per schooljaar?
 • Waarom werken zo veel leraren in deeltijd?
 • Waarom ligt de focus zo op kennis en kennisontwikkeling?
 • Waarom heb ik thuisonderwijs georganiseerd tijdens Corona?
 • Waarom is het nu weer 'business as usual?'
 • Waarom moeten we in het onderwijs zoveel verantwoorden?

Je weet zelf vast nog wel andere vragen toe te voegen.