Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Logo renerensen.nl
Wat maakt een leider een goede leider? Deze vraag staat centraal in het blog wat ik hierover heb geschreven. Leiderschap kent vele vormen. Maar wat maakt een (goede )school)leider?

Wat maakt een leider een goede leider?

01 september 2020

Er zijn boekenkasten vol geschreven met definities over wat leiderschap precies is. Ga maar eens Googelen op het woord leiderschap of leiderschap in het onderwijs en je zult meer dan een miljoen hits krijgen. Je merkt dat bijna iedereen zijn eigen definitie of invalshoek heeft.

talentontwikkeling is volop aan de orde in het onderwijs. Wat betekent dat voor jou als schoolleider? heb jij oog voor de talenten van jouw leraren? In dit blog ga ik dieper in op talentontwikkeling.

Durf jij jezelf te zijn?

01 september 2020

Er is op dit moment veel aandacht voor talentontwikkeling. Dat zie je in het bedrijfsleven en dat zie je ook in het onderwijs. Moet je gaan bluffen over je kwaliteiten of juist zelfkennis tonen en je sterke en zwakke kanten eerlijk benoemen? Hoe vreemd het ook klinkt, bij dat laatste heeft iedereen in het bedrijf of op school de meeste baat.
In dit blog ga ik me verder beperken tot de situatie in het onderwijs.

De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit. Wat is de rol van de schoolleider in dit proces? Hoe kijken verschillende belanghebbenden hier tegen aan? Wat vindt de inspectie een goede schoolleider?

De staat van het leiderschap

02 september 2020

Woensdag 10 april 2019 zat ik in mijn auto en was onderweg naar huis vanuit de school waar ik op dit moment een interim-opdracht heb. Op de radio hoorde ik over het verschijnen van het rapport “De staat van het Onderwijs”. In dit rapport doet de Onderwijsinspectie jaarlijks verslag van haar bevindingen in het Nederlandse onderwijs. Ik hoorde nog net de conclusie en die was niet mis te verstaan. Voor het zoveelste jaar op rij was de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs gedaald. Weliswaar niet in zo’n rap tempo als in eerdere jaren maar toch. Weer is de kwaliteit (of zijn het de opbrengsten?) gedaald. Dat zette me onmiddellijk aan het denken. Hoe kan het toch dat dit weer een van de conclusies is? Al die leraren en schoolleiders die dag in dag uit hard werken om de aan hun zorg toevertrouwde kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. En ondanks al die goedbedoelde inspanningen is het resultaat voor het zoveelste jaar op rij dat de kwaliteit weer achteruit is gegaan.

Voor jou als schoolleider is het van belang dat je samen met het team kunt werken vanuit een breed gedragen visie. Waarom dan zo belangrijk is en wat jouw rol als schoolleider is lees je in dit blog.

Ben jij de visie van de school?

02 september 2020

Een vitale, gedeelde visie kan echt het verschil maken in een school. Maar een visie die in school uiteindelijk niet tot gedrag gericht op het realiseren ervan leidt is een dode letter, mist het vitale element. Mandela zei daar eens over: actie zonder visie is slechts tijdverspilling, visie zonder actie is vooral dagdromen, visie met actie verandert de wereld. Het gaat er om dat de mensen het handelen op de visie gaan richten, zo de visie leven inblazen, tot vitale visie maken.

Voor jou als schoolleider is het verstandig om samen met je team van tijd tot tijd stil te staan bij jullie collectieve ambitie. Waat gaan jullie voor en waar staan jullie voor? De visie en de missie.

Collectieve ambitie

02 september 2020

In veel managementboeken is de term “collectieve ambitie” terug te vinden. Toch is het nog niet zo gemakkelijk om een eenduidige definitie te geven van dit begrip. Daarnaast zijn er verschillende begrippen die vaak in één adem genoemd worden en ongeveer hetzelfde betekenen. Zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke visie, gedeelde waarden, leidende gedachten of shared values.

Leraren hebben behoefte aan een schoolleider met coachende capaciteiten. Door zijn leraren op een goede manier te coachen kan een schoolleider veel makkelijker de doelen te bereiken.

Coachend leidinggeven

02 september 2020

Leraren hebben behoefte aan een schoolleider met coachende capaciteiten. Door zijn leraren op een goede manier te coachen kan een schoolleider veel makkelijker de doelen in het kader van persoonlijke ontwikkeling in relatie tot schoolontwikkeling realiseren.