Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Logo renerensen.nl
Leiderschap en vertrouwen gaan heel goed samen. Je moet er als schoolleider wel aan werken. Lukt dat dan heb je goud in handen!

Leiderschap en vertrouwen

31 augustus 2020

Deze tijd vraagt om leiders die heel goed zijn in het ontwikkelen en opbouwen van vertrouwen. We zijn ons tegenwoordig veel meer bewust van de belangrijkheid van vertrouwen op de werkvloer. Men heeft behoefte om te werken en te leven in een (werk)omgeving die veilig is, waar vertrouwen wordt ervaren en dus de ruimte is om volledig te focussen op het behalen van de organisatiedoelstellingen. Er zijn dan geen afleidingen die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld politieke spelletjes, slechte communicatie of onduidelijkheid over de doelen. Medewerkers die werken in een cultuur van vertrouwen zijn bereid en in staat om het beste van zichzelf te geven.

Je bent uit volle overtuiging schoolleider. Maar toch loop je af en toe tegen zaken aan waar je geen raad mee weet. Vertrouw je er dan op dat je het elf op kunt lossen of roep je weleens hulp in? ?

Hoe jij als schoolleider het verschil kunt maken

31 augustus 2020

Misschien had je de overtuiging toen je er aan begon. Maar schoolleider zijn heeft niks te maken met de baas zijn. Dat wordt vaak wel gedacht. Leiderschap heeft er vooral mee te maken hoe jij jezelf kunt leiden. En in het verlengde daarvan komt pas hoe jij anderen kunt leiden, kunt laten groeien, kunt inspireren. Leiderschap gaat ook over de keuzes die jij als (school) leider maakt om samen jullie doelen waar te maken. Jullie visie en missie dichterbij te brengen. Dat is dus een andere insteek dan vanuit de gedachte dat jij als schoolleider hiërarchisch de baas bent en je kunt beroepen op macht. En juist jouw leiderschap en het leiderschapsgedrag dat je laat zien maakt daarbij het verschil. Want het is een groot verschil of jij schoolleider bent of dat je de rol speelt van schoolleider.

Je kunt er als schoolleider heel bewust voor kiezen om op een andere manier leiding te geven. Meer vanuit vertrouwen en door de verantwoordelijkheden laag in je organisatie te leggen. Delegeren dus.

Anders leiding geven

30 augustus 2020

Al heel lang wordt betoogd dat leidinggevenden in het onderwijs meer moeten delegeren. Daar zit wat in maar het gebeurde vaak niet. Delegeren veronderstelt dat het dan ook opgepakt wordt door het volgende echelon, zijnde de leraren. Dat gaat niet vanzelf. Loslaten en delegeren betekent ook  dat de voorwaarden voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid worden versterkt. Dat tussenstation kunnen we niet overslaan.

Leiding geven is vaak ook gewoon loslaten

30 augustus 2020

Als schoolleider geef je leiding aan een team. Maar misschien merk je zelf soms ook wel dat je het liefst zo veel mogelijk, zo niet alles zelf doet. Gewoon omdat je perfectionistisch bent en niemand het zo goed kan als jij. Of omdat je het ook wel makkelijk vindt, anders moet je zo vaak en in jouw beleving soms zo onnodig alles uitleggen. Of omdat je als schoolleider gewoon in control wilt zijn. Herkenbaar? Maar als jij persoonlijk wilt groeien in je leiderschap en ook als je wilt dat je team en dus je school groeien en wil je dat je team verantwoordelijkheid neemt, dan zul je als schoolleider ook moeten loslaten. Anders bereik je nooit een volgend niveau en zet je jezelf ook nog eens klem.

Veranderen gaat vaak moeizaam in het onderwijs. Daar zijn redenen voor. In dit blog geef ik jou als 5 tips om veranderingen wel te laten slagen.

5 tips voor succesvol veranderen in het onderwijs

30 augustus 2020

Als er één sector is waar veranderingen hoogtij vieren en ook vaak gewenst zijn dan is het wel in het onderwijs. Denk maar eens aan alles wat er vanuit maatschappelijk oogpunt op het basisonderwijs afkomt. Dat is niet mis. Ik zie dagelijks veel schoolleiders worstelen met de manier waarop deze veranderingen moeten worden doorgevoerd. Veel veranderingen mislukken. Hoe komt dat nou? Is dat een specifiek probleem voor het onderwijs? In dit blog '5 tips voor succesvol veranderen in het onderwijs' geef ik je tips om veranderingen wel te laten slagen. Misschien wel interessant voor jou zo aan de start van het schooljaar?

Ontwikkelingsgericht Leiderschap

30 augustus 2020

In het onderwijs is vaak van alles aan de hand. Resultaten staan onder druk, leidinggevenden blokkeren door hun doen en laten de noodzakelijke innovaties en de innovaties die worden doorgevoerd lijken niet te beklijven omdat leraren al snel terugvallen in hun oude gedrag. Juist in deze turbulente tijden moeten leidinggevenden  durven delegeren. Voorwaarde is dat ze de neiging bedwingen om te focussen op ‘control’. Als leidinggevenden de organisatie ook nog anders inrichten, met veel ontwikkelmogelijkheden, wil de carrière gerichte Generatie Y zich committeren. 

Vertrouwen is voor jou als schoolleider een essentiële waarde. Het is voor mij zelfs de sleutel tot succes. Zowel op persoonlijk vlak als voor je school.

Vertrouwen: Sleutel tot succes?

29 augustus 2020

Binnen het concept van Ontwikkelingsgericht Leiderschap is vertrouwen een belangrijke waarde.
Over vertrouwen is veel te doen. Hele boeken worden er inmiddels over geschreven. Zelf heb ik met veel plezier o.a.  ''De snelheid van vertrouwen'' ' van Stephen M.R. Covey gelezen. Ik kreeg dit boek van mijn vrouw toen ik in juli 2010 startte als zelfstandig ondernemer. Veel van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet en keuzes die ik heb gemaakt zijn beïnvloed door de inhoud van dit boek.
Nu zou je kunnen denken, vertrouwen, nou en? Vertrouwen is niet veel meer dan een deugd. Covey maakt echter in zijn boek duidelijk dat vertrouwen een concreet en meetbaar fenomeen is en een economische factor van belang!

Het is van belang dat je als schoolleider rekening houdt met de belangen van je leraren. Iedereen heeft het druk en ervaart chaos. Aan jou als schoolleider de taak om voor verbinding te zorgen.

Van chaos naar verbinding

29 augustus 2020

Al sinds jaren staan burn out en overspannenheid bij onderwijsgevenden in de top 10 van psychische beroepsziekten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt zelfs dat de onderwijssector het hoogste percentage medewerkers heeft met burn-outklachten.
Ik kom op veel scholen. Zowel basisscholen als scholen voor Voortgezet Onderwijs. Daarbij praat ik met veel leidinggevenden en leraren/docenten. Wat mij daarbij opvalt is dat de leidinggevenden aangeven dat innovaties niet van de grond komen en dat leraren en docenten aangeven last te hebben van werkdruk en het gevoel dat “er niets meer bij kan”. Daar ontstaat dan een spanningsveld. Een spanningsveld tussen wat leidinggevenden willen en wat leraren aankunnen.

Seminar persoonlijk Leiderschap

8 redenen waarom het Finse onderwijs zo goed is( en wat wij daarvan kunnen leren)

30 augustus 2020

Finland wordt vaak geroemd om de goede kwaliteit van het onderwijs. De basis van hun succesvolle onderwijssysteem is er vroeg aan beginnen. Maar voor kinderen leren spellen of de tafels uit het hoofd moet kennen, leert het onderwijs in Finland hen eerst kind te zijn. Het is geen toeval dat Finland heel vaak heel hoog staat wanneer een rangschikking met betrekking tot onderwijs wordt gemaakt. Nederland is op dezelfde lijsten aan het zakken. Het loont de moeite om naar het Finse onderwijssysteem te kijken, aangezien er een duidelijke strategie achter schuil gaat. In dit blog beschrijf ik 8 redenen die het onderwijs in Finland bij het beste van de wereld plaatsen.

In mijn blog Onderwijs anders organiseren ga ik in op de mogelijkheden die er zijn om je onderwijs anders in te richten. Reultaat is hogereopbrengsten en meer gemotiveerde leerlingen. Gewoon doen dus!

Onderwijs anders organiseren

30 augustus 2020

Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs in de afgelopen decennia kunnen we stellen dat alleen de traditionele vernieuwingsscholen (Jenaplan, Dalton en Montessori) zich tegen alle stromingen in staande hebben kunnen houden. Deze scholen hebben in ieder geval gemeen dat ze gezien worden als scholen waar op een vernieuwende manier naar onderwijs wordt gekeken. Ongeacht of het gaat om groeperingsvorm, onderwijsinhoud of de positie van de leerling in het proces. Het feit dat deze scholen in Nederland nog steeds bestaansrecht hebben geeft al aan dat er ook in Nederland best ruimte is om op een andere manier naar onderwijs te kijken.