Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Logo renerensen.nl
Veranderen gaat vaak moeizaam in het onderwijs. Daar zijn redenen voor. In dit blog geef ik jou als 5 tips om veranderingen wel te laten slagen.

5 tips voor succesvol veranderen in het onderwijs

30 augustus 2020

Als er één sector is waar veranderingen hoogtij vieren en ook vaak gewenst zijn dan is het wel in het onderwijs. Denk maar eens aan alles wat er vanuit maatschappelijk oogpunt op het basisonderwijs afkomt. Dat is niet mis. Ik zie dagelijks veel schoolleiders worstelen met de manier waarop deze veranderingen moeten worden doorgevoerd. Veel veranderingen mislukken. Hoe komt dat nou? Is dat een specifiek probleem voor het onderwijs? In dit blog '5 tips voor succesvol veranderen in het onderwijs' geef ik je tips om veranderingen wel te laten slagen. Misschien wel interessant voor jou zo aan de start van het schooljaar?

Ontwikkelingsgericht Leiderschap

30 augustus 2020

In het onderwijs is vaak van alles aan de hand. Resultaten staan onder druk, leidinggevenden blokkeren door hun doen en laten de noodzakelijke innovaties en de innovaties die worden doorgevoerd lijken niet te beklijven omdat leraren al snel terugvallen in hun oude gedrag. Juist in deze turbulente tijden moeten leidinggevenden  durven delegeren. Voorwaarde is dat ze de neiging bedwingen om te focussen op ‘control’. Als leidinggevenden de organisatie ook nog anders inrichten, met veel ontwikkelmogelijkheden, wil de carrière gerichte Generatie Y zich committeren. 

Vertrouwen is voor jou als schoolleider een essentiële waarde. Het is voor mij zelfs de sleutel tot succes. Zowel op persoonlijk vlak als voor je school.

Vertrouwen: Sleutel tot succes?

29 augustus 2020

Binnen het concept van Ontwikkelingsgericht Leiderschap is vertrouwen een belangrijke waarde.
Over vertrouwen is veel te doen. Hele boeken worden er inmiddels over geschreven. Zelf heb ik met veel plezier o.a.  ''De snelheid van vertrouwen'' ' van Stephen M.R. Covey gelezen. Ik kreeg dit boek van mijn vrouw toen ik in juli 2010 startte als zelfstandig ondernemer. Veel van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet en keuzes die ik heb gemaakt zijn beïnvloed door de inhoud van dit boek.
Nu zou je kunnen denken, vertrouwen, nou en? Vertrouwen is niet veel meer dan een deugd. Covey maakt echter in zijn boek duidelijk dat vertrouwen een concreet en meetbaar fenomeen is en een economische factor van belang!

Het is van belang dat je als schoolleider rekening houdt met de belangen van je leraren. Iedereen heeft het druk en ervaart chaos. Aan jou als schoolleider de taak om voor verbinding te zorgen.

Van chaos naar verbinding

29 augustus 2020

Al sinds jaren staan burn out en overspannenheid bij onderwijsgevenden in de top 10 van psychische beroepsziekten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt zelfs dat de onderwijssector het hoogste percentage medewerkers heeft met burn-outklachten.
Ik kom op veel scholen. Zowel basisscholen als scholen voor Voortgezet Onderwijs. Daarbij praat ik met veel leidinggevenden en leraren/docenten. Wat mij daarbij opvalt is dat de leidinggevenden aangeven dat innovaties niet van de grond komen en dat leraren en docenten aangeven last te hebben van werkdruk en het gevoel dat “er niets meer bij kan”. Daar ontstaat dan een spanningsveld. Een spanningsveld tussen wat leidinggevenden willen en wat leraren aankunnen.

Een school leiden is nog niet zo eenvoudig. IN dit blog geef ik je verschillende tips om het wat handiger aan te pakken.

Waarom een school leiden niet zo eenvoudig is

28 augustus 2020

Afgelopen week las ik een onderzoek naar de effecten van leiderschap in een school. Het werd wederom duidelijk dat goed en effectief leidinggeven aan een school nog niet zo eenvoudig is. Waarom het blijkbaar toch lastiger is dan we denken en wat je er aan kunt doen om het zelf een stuk beter te doen, vertel ik je in dit blog.

Iedere schoolleider wil een professionele cultuur op school. In de praktijk is deze cultuur echter niet zo eenvoudig te realiseren. In dit blog geef ik je 5 voorwaarden die van belang zijn.

5 voorwaarden voor een professionele cultuur op school

28 augustus 2020

Al eerder schreef ik dat vertrouwen een belangrijke voorwaarde is om op school een professionele cultuur te creëren. Als er geen vertrouwen is tussen de leraren onderling of in jou als schoolleider of als omgekeerd jij als schoolleider geen vertrouwen hebt in je team van leraren dan is het werken aan een professionele cultuur net zoiets als trekken aan een dood paard. Dat gaat niet lukken. In mijn eerder verschenen blog “werken aan vertrouwen” heb ik je al enkele handvatten aangereikt hoe jij kunt werken aan het vertrouwen in jouw school. Ook Hans Galenkamp schrijft in zijn artikel “Zo kom je tot een professionele cultuur” over de zijns inziens belangrijke voorwaarden om te werken aan een professionele cultuur op school. In mijn blog ga ik dieper in op andere voorwaarden die ik van belang vind en die vooral de nadruk leggen op jouw rol als schoolleider in dit proces.
Want als het gaat om het creëren van voorwaarden om het werken in een professionele cultuur mogelijk te maken kun jij als schoolleider eenvoudig jouw rol en verantwoordelijkheid pakken.

Je hebt als schoolleider een belangrijke rol in de manier waarop jouw team succesvol werkt. In dit blog lees je 5 tips om hier op een goede manier mee bezig te zijn.

5 kenmerken van een succesvol team

28 augustus 2020

Is het voor jou als schoolleider ook een wens dat je leraren als team beter samenwerken en meer succes boeken?  Zorg er dan voor dat jij en je leraren zoveel als mogelijk volgens de onderstaande richtlijnen werken. Iedereen is het ermee eens dat het teamwork voor het succes van een schoolorganisatie van enorm belang is. Toch zijn er niet zoveel mensen die duidelijk maken en formuleren wat teamwork nou daadwerkelijk inhoudt en wat er nodig is om van teams succesvolle teams te maken. Hieronder vindt u een aantal kenmerken die kunnen bijdragen aan het met meer succes werken van teams. En dan maakt het niet uit of dat in de zorg of  het onderwijs is of in het reguliere bedrijfsleven. Onderstaande kenmerken zijn wat dat aangaat universeel. En dus ook prima te gebruiken door jou als schoolleider!

Er zijn verschillende vormen van leiderschap. Wat is leiderschap nu eigenlijk en hoe geef je daar inhoud aan? In dit blog lees je hier meer over.

Wat is leiderschap?

28 augustus 2020

Het thema leiderschap blijft mensen bezig houden. Ook in het onderwijs. Verschillende inzichten en ideeën wisselen elkaar af. Hierbij spelen met name persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van leiders een belangrijke rol. Een concept dat daarbij past is de balans tussen sturing en zelforganisatie. Dit concept staat centraal in dit overzicht over Leiderschap. Veel effectieve leiders in het onderwijs ontwikkelen een stijl waarin een goede balans is tussen het stellen van kaders en richtlijnen enerzijds en het geven van ruimte en vertrouwen aan leraren voor eigen invulling anderzijds