Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Mijn blogs over leiderschap

"Je kunt pas leiding geven aan anderen als je leiding kunt geven aan jezelf"  Deze uitspraak is veel gehoord in het land der leidinggevenden. Het gaat dan over Persoonlijk Leiderschap.

10 Tips voor Persoonlijk Leiderschap

13 september 2020

"Je kunt pas leiding geven aan anderen als je leiding kunt geven aan jezelf"

Deze bovenstaande uitspraak is veel gehoord in het land der leidinggevenden. Bij het leiding geven aan jezelf denk ik meteen aan Persoonlijk Leiderschap. In eerdere blogs heb ik hier al aandacht aan gegeven. Toch kan ik het niet nalaten om je de 10 ondertaande tips onder de aandacht te brengen. Deze tips kunnen jou als schoolleider helpen om nog eens kritisch stil te staan bij jouw Persoonlijk Leiderschap. 

Leiderschap en vertrouwen gaan heel goed samen. Je moet er als schoolleider wel aan werken. Lukt dat dan heb je goud in handen!

Leiderschap en vertrouwen

6 september 2020

Deze tijd vraagt om leiders die heel goed zijn in het ontwikkelen en opbouwen van vertrouwen. We zijn ons tegenwoordig veel meer bewust van de belangrijkheid van vertrouwen op de werkvloer. Men heeft behoefte om te werken en te leven in een (werk)omgeving die veilig is, waar vertrouwen wordt ervaren en dus de ruimte is om volledig te focussen op het behalen van de organisatiedoelstellingen. Er zijn dan geen afleidingen die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld politieke spelletjes, slechte communicatie of onduidelijkheid over de doelen. Medewerkers die werken in een cultuur van vertrouwen zijn bereid en in staat om het beste van zichzelf te geven.

Je bent uit volle overtuiging schoolleider. Maar toch loop je af en toe tegen zaken aan waar je geen raad mee weet. Vertrouw je er dan op dat je het elf op kunt lossen of roep je weleens hulp in? ?

Hoe jij als schoolleider het verschil kunt maken

31 augustus 2020

Misschien had je de overtuiging toen je er aan begon. Maar schoolleider zijn heeft niks te maken met de baas zijn. Dat wordt vaak wel gedacht. Leiderschap heeft er vooral mee te maken hoe jij jezelf kunt leiden. En in het verlengde daarvan komt pas hoe jij anderen kunt leiden, kunt laten groeien, kunt inspireren. Leiderschap gaat ook over de keuzes die jij als (school) leider maakt om samen jullie doelen waar te maken. Jullie visie en missie dichterbij te brengen. Dat is dus een andere insteek dan vanuit de gedachte dat jij als schoolleider hiërarchisch de baas bent en je kunt beroepen op macht. En juist jouw leiderschap en het leiderschapsgedrag dat je laat zien maakt daarbij het verschil. Want het is een groot verschil of jij schoolleider bent of dat je de rol speelt van schoolleider.

In dit blog ga ik in op de stappen die jij als schoolleider kunt zetten om vanuit de managemant rol een inspirerend schoolleider te worden.

Hoe jij als schoolleider het meest inspireert

03 september 2020

De waan van de dag verhindert je soms de stap te zetten van manager naar inspirerende leider. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken heeft vaak jouw prioriteit, maar op cruciale momenten gaat het er voor jou als schoolleider juist om te inspireren met een visie op de toekomst en een koers voor de komende jaren. Eigenlijk wil je niets liever dan op een betrokken manier het gesprek met je leraren aan te gaan op inhoud en resultaten. Het is lastig als je op cruciale momenten in bijeenkomsten of gesprekken merkt dat je niet de goede verwoording en impact hebt om het verschil te kunnen maken.

Ook jij hebt ze vast in je team. Die leraren die overal negatief op reageren. Dat vind je niet fijn. In dit blog lees je 3 tips hoe je daar als schoolleider mee om kunt gaan.

3 tips om negativiteit in je team uit te bannen

03 september 2020

Ook jij hebt ze vast wel in je team. Die leraren die bij alles wat je voorstelt een ‘ja, maar’ weten te bedenken of wat nog erger is: alles negatief benaderen. Je kijkt dan als schoolleider eens rond in je team en je ziet het. De energie is direct weg. Kom je dan als schoolleider niet meteen in actie dan kan dat grote gevolgen hebben. Waarom je negativiteit in je team direct aan moet pakken lees je in dit blog.

Uit onderzoek blijkt dat de schoolleider invloed heeft op het leervermogen en de veranderbereidheid van leraren. Schoolleiders erkennen dat ze die rol te weinig pakken.

De invloed van de schoolleider

03 september 2020

Uit onderzoek blijkt dat de schoolleider invloed heeft op het leervermogen en de veranderbereidheid van leraren. Schoolleiders erkennen dat ze die rol te weinig pakken. Het vraagt immers een investering in aandacht en tijd. En het vraagt vooral volharding en zelfreflectie want de weg naar succes is hobbelig. Het is verleidelijk om de conclusie te trekken dat een collega niet meer leerbaar is omdat die conclusie je lijkt te ontslaan van verdere inspanning. Schoolleiders die hun groene vingers willen ontwikkelen hebben een bijna oneindige keuze uit modellen, empowerment- en coachingstechnieken. Het begint echter altijd met de overtuiging dat het iets kan worden. 

Je ziet en hoort als schoolleider een hoop cynisme, je leraren klagen voortdurend over bijvoorbeeld de werkdruk. Elke verantwoordelijkheid voor wat dan ook wordt afgewezen.

Er zijn altijd teams die klagen

03 september 2020

Je ziet en hoort als schoolleider een hoop cynisme, je leraren klagen voortdurend over bijvoorbeeld de werkdruk. Elke verantwoordelijkheid voor wat dan ook wordt afgewezen.  Wat kan je als leidinggevende nog met zo’n team? En wat blijkt dan de grootste valkuil?
Een team waar de leraren daadkracht tonen en een pro-actieve houding hebben en waarin plek is voor open en eerlijke feedback over elkaars professionele gedrag. Wie zou dat niet willen? In de huidige situatie in het onderwijs zijn deze teamcompetenties extra hard nodig, omdat ze organisaties helpen efficiënter te werken en de leerlingen beter te  laten leren. Je zou denken dat teams juist nu gemotiveerd zijn om aan deze competenties te werken.

In dit blog geef ik je 5 praktische tips zodat delegeren steeds eenvoudiger wordt. En hoe meer je er gewend aan raakt, hoe minder lastig je het zult vinden. Dan wordt delegeren een gewoonte.

Delegeren is te leren!

02 september 2020

Delegeren, hoe goed ben jij er in? In werk overlaten aan anderen en er op te vertrouwen dat het goed komt? Vaak hoor ik van schoolleiders dat ze delegeren een van de lastigste dingen vinden.  Ik hoor overtuigingen als ‘Ik kan het toch het beste zelf’, ‘Dit doe ik nog wel snel even zelf’ en ‘Ik moet het toch altijd controleren om zeker te weten dat het goed gebeurt’ waardoor echt loslaten er niet in zit. Ook herkenbaar voor jou? In dit blog geef ik 5 praktische tips hoe je als schoolleider toch met een gerust gevoel meer kunt delegeren.

Veel schoolleiders worstelen ermee: voor het gevoel zijn ze de hele dag brandjes aan het blussen, waardoor ze niet toekomen aan de dingen die voor hen echt belangrijk zijn.

In 3 stappen meer grip op jouw Waan van de Dag

02 september 2020

Veel schoolleiders worstelen ermee: voor het gevoel zijn ze de hele dag brandjes aan het blussen, waardoor ze niet toekomen aan de dingen die voor hen echt belangrijk zijn. Ze zijn bezig met al die dingen die de hele dag door op hen af komen.  Toch hebben ze aan het einde van de dag geen voldoening van hun werk. Want ze hebben weer niet gedaan wat ze hadden willen doen. Dat levert hoge werkdruk en stress op. Als de Waan van de dag regeert is het ook lastig om je persoonlijk leiderschap te pakken. Dit vraagt het nodige van een schoolleider.

In dit blog ga ik dieper in op het waarom ik vind dat alles begint bij vertrouwen. Als er in een team sprake is van een sfeer van vertrouwen dan worden doelstellingen makkelijker behaald.

Alles start met vertrouwen

02 september 2020

Al eerder heb ik bij diverse gelegenheden geschreven dat vertrouwen voor mij de basis is voor succesvol leiderschap. In eerdere blogs die je ook op mijn website kunt vinden heb ik diverse theoretische bespiegelingen gehouden over wat vertrouwen is, uit welke vier elementen vertrouwen is opgebouwd en wat vertrouwen kan betekenen voor jouw leiderschap.
In dit blog ga ik dieper in op het waarom ik vind dat alles begint bij vertrouwen. Als er in een team sprake is van een sfeer van vertrouwen dan worden doelstellingen makkelijker behaald, dan slagen de voor het onderwijs zo belangrijke innovaties beter en zie ik de samenwerking in een team groeien.

Voor jou als schoolleider is het verstandig om samen met je team van tijd tot tijd stil te staan bij jullie collectieve ambitie. Waat gaan jullie voor en waar staan jullie voor? De visie en de missie.

Collectieve ambitie

02 september 2020

In veel managementboeken is de term “collectieve ambitie” terug te vinden. Toch is het nog niet zo gemakkelijk om een eenduidige definitie te geven van dit begrip. Daarnaast zijn er verschillende begrippen die vaak in één adem genoemd worden en ongeveer hetzelfde betekenen. Zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke visie, gedeelde waarden, leidende gedachten of shared values.

Leraren hebben behoefte aan een schoolleider met coachende capaciteiten. Door zijn leraren op een goede manier te coachen kan een schoolleider veel makkelijker de doelen te bereiken.

Coachend leidinggeven

02 september 2020

Leraren hebben behoefte aan een schoolleider met coachende capaciteiten. Door zijn leraren op een goede manier te coachen kan een schoolleider veel makkelijker de doelen in het kader van persoonlijke ontwikkeling in relatie tot schoolontwikkeling realiseren. 

De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit. Wat is de rol van de schoolleider in dit proces? Hoe kijken verschillende belanghebbenden hier tegen aan? Wat vindt de inspectie een goede schoolleider?

De staat van het leiderschap

02 september 2020

Woensdag 10 april 2019 zat ik in mijn auto en was onderweg naar huis vanuit de school waar ik op dit moment een interim-opdracht heb. Op de radio hoorde ik over het verschijnen van het rapport “De staat van het Onderwijs”. In dit rapport doet de Onderwijsinspectie jaarlijks verslag van haar bevindingen in het Nederlandse onderwijs. Ik hoorde nog net de conclusie en die was niet mis te verstaan. Voor het zoveelste jaar op rij was de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs gedaald. Weliswaar niet in zo’n rap tempo als in eerdere jaren maar toch. Weer is de kwaliteit (of zijn het de opbrengsten?) gedaald. Dat zette me onmiddellijk aan het denken. Hoe kan het toch dat dit weer een van de conclusies is? Al die leraren en schoolleiders die dag in dag uit hard werken om de aan hun zorg toevertrouwde kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. En ondanks al die goedbedoelde inspanningen is het resultaat voor het zoveelste jaar op rij dat de kwaliteit weer achteruit is gegaan.

Voor jou als schoolleider is het van belang dat je samen met het team kunt werken vanuit een breed gedragen visie. Waarom dan zo belangrijk is en wat jouw rol als schoolleider is lees je in dit blog.

Ben jij de visie van de school?

02 september 2020

Een vitale, gedeelde visie kan echt het verschil maken in een school. Maar een visie die in school uiteindelijk niet tot gedrag gericht op het realiseren ervan leidt is een dode letter, mist het vitale element. Mandela zei daar eens over: actie zonder visie is slechts tijdverspilling, visie zonder actie is vooral dagdromen, visie met actie verandert de wereld. Het gaat er om dat de mensen het handelen op de visie gaan richten, zo de visie leven inblazen, tot vitale visie maken.

Wat maakt een leider een goede leider? Deze vraag staat centraal in het blog wat ik hierover heb geschreven. Leiderschap kent vele vormen. Maar wat maakt een (goede )school)leider?

Wat maakt een leider een goede leider?

01 september 2020

Er zijn boekenkasten vol geschreven met definities over wat leiderschap precies is. Ga maar eens Googelen op het woord leiderschap of leiderschap in het onderwijs en je zult meer dan een miljoen hits krijgen. Je merkt dat bijna iedereen zijn eigen definitie of invalshoek heeft.

talentontwikkeling is volop aan de orde in het onderwijs. Wat betekent dat voor jou als schoolleider? heb jij oog voor de talenten van jouw leraren? In dit blog ga ik dieper in op talentontwikkeling.

Durf jij jezelf te zijn?

01 september 2020

Er is op dit moment veel aandacht voor talentontwikkeling. Dat zie je in het bedrijfsleven en dat zie je ook in het onderwijs. Moet je gaan bluffen over je kwaliteiten of juist zelfkennis tonen en je sterke en zwakke kanten eerlijk benoemen? Hoe vreemd het ook klinkt, bij dat laatste heeft iedereen in het bedrijf of op school de meeste baat.
In dit blog ga ik me verder beperken tot de situatie in het onderwijs.

Veel schoolleiders zijn bang voor conflciten in hun team. Die zijn vooral bedreigend en slecht voor de sfeer. Toch kan ene conflcit ok bijdragen aan het vertrouwen dat een team heeft.

Het belang van conflicten in teams

01 september 2020

Teams waarin teamleden hun duistere schaduwkanten ‘mogen en durven laten zien’ presteren beter. Het heeft alles te maken met de mate waarin vertrouwen danwel wantrouwen de boventoon voert. Gebrek aan vertrouwen heeft heel gauw tot gevolg dat teamleden zich niet of onvoldoende overgeven aan een verhitte discussie of een meningsverschil in een teamoverleg. Er lijkt dan weinig ruimte te zijn voor constructief en gezond conflict op de werkvloer. Maar misschien moet je die ruimte gewoon eens ‘pakken’.

De vraag Hoe krijg ik een goed functionerend team houdt menig schoolleider bezig. Vaak lukt het niet zo goed. In dit blog ga ik dieper in op jouw rol als schoolleider en wat jij kunt doen.

Hoe krijg je een goed functionerend team?

01 september 2020

Voor de meesten van ons is de vraag: hoe krijg je een goed functionerend team? En als je er een hebt: Hoe hou je zo? Want een goed functionerend team heeft onderhoud nodig. Net als een goeie relatie.
De basis onder een goed functionerend team is vertrouwen. Wat kun jij als schoolleider doen om te werken aan dat vertrouwen binnen je team?

Werken aan een professionele cultuur is niet altijd even eenvoudig. Toch is het de wens van menig schoolleider. In dit blog ga ik in op hoe jij als schoolleider zelf het initiatief kunt nemen.

Werken aan een professionele cultuur

01 september 2020

Ik ben er van overtuigd dat nog veel Nederlandse scholen stappen kunnen zetten als het gaat om het creëren van een professionele cultuur. Dat is ook niet zo eenvoudig want er is nogal wat nodig om zo’n cultuur te maken: alle leraren moeten er van overtuigd zijn dat ze in zo’n cultuur willen werken.
De schoolleiding moet iedere dag het goede voorbeeld geven en er moet sprake zijn van een zodanige organisatie van de school dat verbeteren mogelijk is. Ook moeten alle medewerkers beschikken over de vaardigheden om samen te verbeteren.

Vertrouwen is niet automatisch in je school aanwezig. Daar zul je als schoolleider heel actief ana moeten werken. In dit blog ga ik in op wat jij als schoolleider kunt doen.

Bouwen aan vertrouwen

01 september 2020

Hoe kom je er als leidinggevende nu achter of er vertrouwen is in jouw school? Uit recent onderzoek komt naar voren dat er drie duidelijk aanwijsbare voorspellende factoren te duiden zijn.
Als je deze drie factoren aantreft in jouw school dan mag je dus gevoeglijk de conclusie trekken dat er vertrouwen is. In onderstaande blog ga ik dieper in op deze drie factoren en ga ik tevens dieper in op wat jij als leidinggevende kunt doen om meer vertrouwen in je school te krijgen als je eenmaal hebt vastgesteld dat het aan vertrouwen ontbreekt.

Coaching Persoonlijk Leiderschap

Hoe het begon...

01 september 2020

Het zal ergens in het voorjaar van 1987 zijn geweest. Ik werkte op dat moment op een school in het westen van Nederland. Dat viel voor een Brabander niet altijd mee. De directeur van die school kondigde op een gegeven moment zijn vertrek aan. Hij was en is een rasechte Limburger en had een baan aanvaard in zijn geboortestreek. Heel begrijpelijk allemaal. Hij volgde zijn idealen.

Het gebruik van data wordt in het onderwijs steeds belangrijker. Maar wat zijn data eigenlijk en waarom worden ze steeds belangrijker? Daarover lees je in dit blog.

Het gebruik van data in het onderwijs

01 september 2020

Lucebert schreef: “alles van waarde is weerloos”. Wat werkelijk waarde heeft is kwetsbaar en willen we graag vasthouden en beschermen. Het is wellicht wat wrang om dit mooie inzicht toe te passen op data, maar goed; alles draait er tegenwoordig om, ook in het onderwijs. Het is van niemand en van iedereen en het is blijkbaar veel waard. Data wordt bestempeld als “de olie van de 21e eeuw”. Met olie moet je voorzichtig omgaan. Iedereen kent de met olie besmeurde vogels na een ramp met een mammoettanker.

Ben jij je bewust van het belang van je mindset voor de resultaten die je bereikt? Ook voor schoolleiders is een goede mindset uitermate belangrijk. In dit blog ga ik hier dieper op in.

Het belang van een goede mindset voor een schoolleider

31 augustus 2020

Waarom is de ene schoolleider nu succesvoller dan de andere? Een van de factoren die daarin een rol spelen is de mindset die je hebt als schoolleider. Je eigen mindset is een krachtig instrument om wel of niet succesvol te zijn. Misschien heb je dat zelf ook al eens ervaren? Heb je weleens gedacht dat je iets niet kan? Werd dit toen ook bekrachtigd en zat het je in de weg? “Ik kan die tenniswedstrijd nooit winnen want mijn tegenstander is zo goed” Als je met deze mindset de wedstrijd ingaat zul je deze nooit winnen. De betekenis van jouw mindset is enorm belangrijk!

Werkdruk is een bekend fenomeen in het onderwijs. Werkdruk is voor iedereen anders. Hoe zit het met jouw werkdruk? In dit blog ga ik dieper in op jouw waan van de dag

Jouw Waan van de Dag

31 augustus 2020

Jij bent directeur van een basisschool. Je hebt het druk en je wilt de “waan van de dag” de baas worden. Eigenlijk wil je ook dat je impact als leidinggevende groter wordt. Je wilt in beweging komen en je wilt groeien. Want de gevolgen van die beweging en groei zijn dat je blijer bent. Dat je het gevoel hebt dat je weer écht aan het stuur zit. De 7 tips die ik je in dit blog geef helpen jou en je school om beter te worden.

Schoolleiders zijn vaak slechte leiders. Daarentegen zijn ze wel goed in het managen. Waarom is dat zo en hoe wordt er over gedacht? IN dit blog ga ik in op het verschil tussen managen en leiden.

Waarom schoolleiders slechte leiders zijn(maar wel goede managers)

31 augustus 2020

In een eerder artikel heb ik al eens stil gestaan het leiderschap in het onderwijs. Daarin heb ik ook de conclusie getrokken dat het lastig is om goed leiding te geven aan een school. Even los van de vraag wat dan goed is. Waarom is dat nou zo? En wat is de rol van de schoolleider in dit proces? In dat artikel gaf ik duidelijk aan dat de rol van de schoolleider essentieel is in het succes van de school. Waarom zijn veel schoolleiders slechte leiders?

Hoe zit het met jouw ambitie als schoolleider?Heb jij helder voor ogen wat je nog wilt bereiken in je leven? Zowel persoonlijk als met je school? In dit blog ga ik in op het hebben van ambities.

De ambitie van een schoolleider

31 augustus 2020

Zelf wist ik al heel jong wat ik wilde worden. Eerst was ik helemaal gefascineerd door bussen en wilde ik buschauffeur worden. Dit werd vast ingegeven door het feit dat ik bijna ieder weekend met mijn ouders met de bus naar Nijmegen ging. Naar mijn opa en oma.
Wat later is mijn fascinatie voor het onderwijs ontstaan en wilde ik meester worden. Deze drang was zo sterk dat ik zelfs na de lagere school naar de HAVO ben gegaan en niet naar het VWO zoals mijn schooladvies was.

Voor jou als schoolleider is het van belang om in ontwikkeling te blijven. Niet alleen op je vakgebied maar ook kijkend naar je persoonlijk leiderschap. In dit blog geef ik je 3redenen.

3 redenen om je als schoolleider te blijven ontwikkelen

31 augustus 2020

Als klein kind was het heel normaal dat je steeds aan het leren was. Je leerde zitten, liggen, huilen, praten, fietsen, lopen en nog veel meer dingen. Hiervoor ging je niet naar een cursus of naar school. Je leerde met vallen en opstaan. Soms letterlijk. Je ervaring maakte je iedere keer een stukje beter. Als je eenmaal volwassen bent heb je al heel wat schooluren achter de rug. En dan ga je werken. Soms ga je dan nog weleens naar een training of een cursus. Zo af en toe. Misschien één keer per jaar. Als het meezit is zo´n training een inspiratie. Het is in ieder geval vaak wel lekker om even van school weg te zijn. In dit blog geef ik je 3 redenen waarom in ontwikkeling blijven als schoolleider van belang is.

Als schoolleider ben je vaak bezig met het blussen van allerlei brandjes. Dat moet je niet willen.In dit blog beschrijf ik hoe je vanuit visie en doelen beter je tijd kunt benutten

De schoolleider als brandweerman

31 augustus 2020

Ook voor jou als schoolleider gaat veel tijd(en energie) zitten in allerlei urgente en niet zo relevante zaken. Omdat het urgent is zijn we geneigd om hier veel tijd aan te besteden en ook om onmiddellijk in actie te komen. Je bent dan veel bezig met het blussen van brandjes. Je bent dan als schoolleider brandweerman! Herken je dit? Ziet jouw werkdag er in grote lijnen ook zo uit?

Hoge werkdruk is voor jou als schoolleider niet onbekend

De Waan van de Dag

31 augustus 2020

Ik mag zeggen dat ik de nodige kennis heb over wat “de waan van de dag” wordt genoemd. Ik deel deze kennis graag met jou en ook in dit blog geef ik je weer tips hoe jij als schoolleider het beste om kunt gaan met de waan van de dag. Of anders gezegd:  hoe overleef ik de waan van de dag?
En ook al weet ik zo veel van deze waan van de dag. Het gebeurt mij zo af en toe ook nog weleens hoor. Dat ik er toch weer intrap….

De Waan van de Dag kan soms erg hardnekking zijn. OOk jij als schoolleider hebt er regelmatig last van. In dit blog geef ik je 7 tips om de Waan van de Dag aan te pakken.

7 Tips om de Waan van de Dag de baas te worden

31 augustus 2020

Je bent schoolleider en je ervaart bijna dagelijks de “waan van de dag” in je werk. Je wilt meer grip op jouw dag en je wilt minder geleefd worden. Als het even kan wil je helemaal afscheid nemen van de waan van de dag. Je wilt zelf de regie pakken en zelf bepalen hoe jouw dag er uit ziet. Dat betekent dan meteen iets voor jou zelf. Voor je gedrag en voor bepaalde gedragspatronen. Met deze 7 tips kun jij eenvoudig de waan van de dag de baas worden

Leiderschap en vertrouwen gaan heel goed samen. Je moet er als schoolleider wel aan werken. Lukt dat dan heb je goud in handen!

Leiderschap en vertrouwen

31 augustus 2020

Deze tijd vraagt om leiders die heel goed zijn in het ontwikkelen en opbouwen van vertrouwen. We zijn ons tegenwoordig veel meer bewust van de belangrijkheid van vertrouwen op de werkvloer. Men heeft behoefte om te werken en te leven in een (werk)omgeving die veilig is, waar vertrouwen wordt ervaren en dus de ruimte is om volledig te focussen op het behalen van de organisatiedoelstellingen. Er zijn dan geen afleidingen die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld politieke spelletjes, slechte communicatie of onduidelijkheid over de doelen. Medewerkers die werken in een cultuur van vertrouwen zijn bereid en in staat om het beste van zichzelf te geven.

Je bent uit volle overtuiging schoolleider. Maar toch loop je af en toe tegen zaken aan waar je geen raad mee weet. Vertrouw je er dan op dat je het elf op kunt lossen of roep je weleens hulp in? ?

Hoe jij als schoolleider het verschil kunt maken

31 augustus 2020

Misschien had je de overtuiging toen je er aan begon. Maar schoolleider zijn heeft niks te maken met de baas zijn. Dat wordt vaak wel gedacht. Leiderschap heeft er vooral mee te maken hoe jij jezelf kunt leiden. En in het verlengde daarvan komt pas hoe jij anderen kunt leiden, kunt laten groeien, kunt inspireren. Leiderschap gaat ook over de keuzes die jij als (school) leider maakt om samen jullie doelen waar te maken. Jullie visie en missie dichterbij te brengen. Dat is dus een andere insteek dan vanuit de gedachte dat jij als schoolleider hiërarchisch de baas bent en je kunt beroepen op macht. En juist jouw leiderschap en het leiderschapsgedrag dat je laat zien maakt daarbij het verschil. Want het is een groot verschil of jij schoolleider bent of dat je de rol speelt van schoolleider.

Je kunt er als schoolleider heel bewust voor kiezen om op een andere manier leiding te geven. Meer vanuit vertrouwen en door de verantwoordelijkheden laag in je organisatie te leggen. Delegeren dus.

Anders leiding geven

30 augustus 2020

Al heel lang wordt betoogd dat leidinggevenden in het onderwijs meer moeten delegeren. Daar zit wat in maar het gebeurde vaak niet. Delegeren veronderstelt dat het dan ook opgepakt wordt door het volgende echelon, zijnde de leraren. Dat gaat niet vanzelf. Loslaten en delegeren betekent ook  dat de voorwaarden voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid worden versterkt. Dat tussenstation kunnen we niet overslaan.

Leiding geven is vaak ook gewoon loslaten

30 augustus 2020

Als schoolleider geef je leiding aan een team. Maar misschien merk je zelf soms ook wel dat je het liefst zo veel mogelijk, zo niet alles zelf doet. Gewoon omdat je perfectionistisch bent en niemand het zo goed kan als jij. Of omdat je het ook wel makkelijk vindt, anders moet je zo vaak en in jouw beleving soms zo onnodig alles uitleggen. Of omdat je als schoolleider gewoon in control wilt zijn. Herkenbaar? Maar als jij persoonlijk wilt groeien in je leiderschap en ook als je wilt dat je team en dus je school groeien en wil je dat je team verantwoordelijkheid neemt, dan zul je als schoolleider ook moeten loslaten. Anders bereik je nooit een volgend niveau en zet je jezelf ook nog eens klem.

Hoe kijken we anno 2020 naar de leerlingen op onze school? In mijn blog "Niemand heeft mij ooit slim genoemd" maak ik de balans op. En die is niet persé positief.

Niemand heeft mij ooit slim genoemd

30 augustus 2020

Tijdens de introductieweek van nieuwe eerstejaars leerlingen LWOO/BL/KL nu twee weken geleden, zijn de brugpiepers bezig met een aantal opdrachten. Een docente van deze school zegt tegen een van de leerlingen die een oplossing aandraagt voor een probleem: “Zo, dat heb je slim bedacht” Als reactie daarop zegt deze leerling: “Mevrouw, niemand heeft mij ooit slim genoemd”

Is jouw team ook veranderd door de Corona crisis? Veel schoolleiders merken een duidelijk verschil. Het samenwerken gaat moeizamer. In dit blog tips hoe jij hier als schoolleider mee omgaat.

Is jouw team door Corona veranderd?

30 augustus 2020

Wat als je team nu totaal anders is dan voor Corona? Als je merkt dat het moeizaam gaat? Dat het lastig is om elkaar te zien en mensen zich oncomfortabel voelen? Dat er veel geklaagd wordt? Je zit als schoolleider met je handen in het haar. Je weet niet precies wat er nu aan de hand is en hoe je het tij weer kunt keren. In dit blog geef ik je de handvatten om dit wel voor elkaar te krijgen.

Seminar persoonlijk Leiderschap

8 redenen waarom het Finse onderwijs zo goed is( en wat wij daarvan kunnen leren)

30 augustus 2020

Finland wordt vaak geroemd om de goede kwaliteit van het onderwijs. De basis van hun succesvolle onderwijssysteem is er vroeg aan beginnen. Maar voor kinderen leren spellen of de tafels uit het hoofd moet kennen, leert het onderwijs in Finland hen eerst kind te zijn. Het is geen toeval dat Finland heel vaak heel hoog staat wanneer een rangschikking met betrekking tot onderwijs wordt gemaakt. Nederland is op dezelfde lijsten aan het zakken. Het loont de moeite om naar het Finse onderwijssysteem te kijken, aangezien er een duidelijke strategie achter schuil gaat. In dit blog beschrijf ik 8 redenen die het onderwijs in Finland bij het beste van de wereld plaatsen.

In mijn blog Onderwijs anders organiseren ga ik in op de mogelijkheden die er zijn om je onderwijs anders in te richten. Reultaat is hogereopbrengsten en meer gemotiveerde leerlingen. Gewoon doen dus!

Onderwijs anders organiseren

30 augustus 2020

Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs in de afgelopen decennia kunnen we stellen dat alleen de traditionele vernieuwingsscholen (Jenaplan, Dalton en Montessori) zich tegen alle stromingen in staande hebben kunnen houden. Deze scholen hebben in ieder geval gemeen dat ze gezien worden als scholen waar op een vernieuwende manier naar onderwijs wordt gekeken. Ongeacht of het gaat om groeperingsvorm, onderwijsinhoud of de positie van de leerling in het proces. Het feit dat deze scholen in Nederland nog steeds bestaansrecht hebben geeft al aan dat er ook in Nederland best ruimte is om op een andere manier naar onderwijs te kijken.

Veranderen gaat vaak moeizaam in het onderwijs. Daar zijn redenen voor. In dit blog geef ik jou als 5 tips om veranderingen wel te laten slagen.

5 tips voor succesvol veranderen in het onderwijs

30 augustus 2020

Als er één sector is waar veranderingen hoogtij vieren en ook vaak gewenst zijn dan is het wel in het onderwijs. Denk maar eens aan alles wat er vanuit maatschappelijk oogpunt op het basisonderwijs afkomt. Dat is niet mis. Ik zie dagelijks veel schoolleiders worstelen met de manier waarop deze veranderingen moeten worden doorgevoerd. Veel veranderingen mislukken. Hoe komt dat nou? Is dat een specifiek probleem voor het onderwijs? In dit blog '5 tips voor succesvol veranderen in het onderwijs' geef ik je tips om veranderingen wel te laten slagen. Misschien wel interessant voor jou zo aan de start van het schooljaar?

Ontwikkelingsgericht Leiderschap

30 augustus 2020

In het onderwijs is vaak van alles aan de hand. Resultaten staan onder druk, leidinggevenden blokkeren door hun doen en laten de noodzakelijke innovaties en de innovaties die worden doorgevoerd lijken niet te beklijven omdat leraren al snel terugvallen in hun oude gedrag. Juist in deze turbulente tijden moeten leidinggevenden  durven delegeren. Voorwaarde is dat ze de neiging bedwingen om te focussen op ‘control’. Als leidinggevenden de organisatie ook nog anders inrichten, met veel ontwikkelmogelijkheden, wil de carrière gerichte Generatie Y zich committeren. 

Vertrouwen is voor jou als schoolleider een essentiële waarde. Het is voor mij zelfs de sleutel tot succes. Zowel op persoonlijk vlak als voor je school.

Vertrouwen: Sleutel tot succes?

29 augustus 2020

Binnen het concept van Ontwikkelingsgericht Leiderschap is vertrouwen een belangrijke waarde.
Over vertrouwen is veel te doen. Hele boeken worden er inmiddels over geschreven. Zelf heb ik met veel plezier o.a.  ''De snelheid van vertrouwen'' ' van Stephen M.R. Covey gelezen. Ik kreeg dit boek van mijn vrouw toen ik in juli 2010 startte als zelfstandig ondernemer. Veel van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet en keuzes die ik heb gemaakt zijn beïnvloed door de inhoud van dit boek.
Nu zou je kunnen denken, vertrouwen, nou en? Vertrouwen is niet veel meer dan een deugd. Covey maakt echter in zijn boek duidelijk dat vertrouwen een concreet en meetbaar fenomeen is en een economische factor van belang!

Het is van belang dat je als schoolleider rekening houdt met de belangen van je leraren. Iedereen heeft het druk en ervaart chaos. Aan jou als schoolleider de taak om voor verbinding te zorgen.

Van chaos naar verbinding

29 augustus 2020

Al sinds jaren staan burn out en overspannenheid bij onderwijsgevenden in de top 10 van psychische beroepsziekten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt zelfs dat de onderwijssector het hoogste percentage medewerkers heeft met burn-outklachten.
Ik kom op veel scholen. Zowel basisscholen als scholen voor Voortgezet Onderwijs. Daarbij praat ik met veel leidinggevenden en leraren/docenten. Wat mij daarbij opvalt is dat de leidinggevenden aangeven dat innovaties niet van de grond komen en dat leraren en docenten aangeven last te hebben van werkdruk en het gevoel dat “er niets meer bij kan”. Daar ontstaat dan een spanningsveld. Een spanningsveld tussen wat leidinggevenden willen en wat leraren aankunnen.

Een school leiden is nog niet zo eenvoudig. IN dit blog geef ik je verschillende tips om het wat handiger aan te pakken.

Waarom een school leiden niet zo eenvoudig is

28 augustus 2020

Afgelopen week las ik een onderzoek naar de effecten van leiderschap in een school. Het werd wederom duidelijk dat goed en effectief leidinggeven aan een school nog niet zo eenvoudig is. Waarom het blijkbaar toch lastiger is dan we denken en wat je er aan kunt doen om het zelf een stuk beter te doen, vertel ik je in dit blog.

Iedere schoolleider wil een professionele cultuur op school. In de praktijk is deze cultuur echter niet zo eenvoudig te realiseren. In dit blog geef ik je 5 voorwaarden die van belang zijn.

5 voorwaarden voor een professionele cultuur op school

28 augustus 2020

Al eerder schreef ik dat vertrouwen een belangrijke voorwaarde is om op school een professionele cultuur te creëren. Als er geen vertrouwen is tussen de leraren onderling of in jou als schoolleider of als omgekeerd jij als schoolleider geen vertrouwen hebt in je team van leraren dan is het werken aan een professionele cultuur net zoiets als trekken aan een dood paard. Dat gaat niet lukken. In mijn eerder verschenen blog “werken aan vertrouwen” heb ik je al enkele handvatten aangereikt hoe jij kunt werken aan het vertrouwen in jouw school. Ook Hans Galenkamp schrijft in zijn artikel “Zo kom je tot een professionele cultuur” over de zijns inziens belangrijke voorwaarden om te werken aan een professionele cultuur op school. In mijn blog ga ik dieper in op andere voorwaarden die ik van belang vind en die vooral de nadruk leggen op jouw rol als schoolleider in dit proces.
Want als het gaat om het creëren van voorwaarden om het werken in een professionele cultuur mogelijk te maken kun jij als schoolleider eenvoudig jouw rol en verantwoordelijkheid pakken.

Je hebt als schoolleider een belangrijke rol in de manier waarop jouw team succesvol werkt. In dit blog lees je 5 tips om hier op een goede manier mee bezig te zijn.

5 kenmerken van een succesvol team

28 augustus 2020

Is het voor jou als schoolleider ook een wens dat je leraren als team beter samenwerken en meer succes boeken?  Zorg er dan voor dat jij en je leraren zoveel als mogelijk volgens de onderstaande richtlijnen werken. Iedereen is het ermee eens dat het teamwork voor het succes van een schoolorganisatie van enorm belang is. Toch zijn er niet zoveel mensen die duidelijk maken en formuleren wat teamwork nou daadwerkelijk inhoudt en wat er nodig is om van teams succesvolle teams te maken. Hieronder vindt u een aantal kenmerken die kunnen bijdragen aan het met meer succes werken van teams. En dan maakt het niet uit of dat in de zorg of  het onderwijs is of in het reguliere bedrijfsleven. Onderstaande kenmerken zijn wat dat aangaat universeel. En dus ook prima te gebruiken door jou als schoolleider!

Er zijn verschillende vormen van leiderschap. Wat is leiderschap nu eigenlijk en hoe geef je daar inhoud aan? In dit blog lees je hier meer over.

Wat is leiderschap?

28 augustus 2020

Het thema leiderschap blijft mensen bezig houden. Ook in het onderwijs. Verschillende inzichten en ideeën wisselen elkaar af. Hierbij spelen met name persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van leiders een belangrijke rol. Een concept dat daarbij past is de balans tussen sturing en zelforganisatie. Dit concept staat centraal in dit overzicht over Leiderschap. Veel effectieve leiders in het onderwijs ontwikkelen een stijl waarin een goede balans is tussen het stellen van kaders en richtlijnen enerzijds en het geven van ruimte en vertrouwen aan leraren voor eigen invulling anderzijds

Weerstand in je team

27 augustus 2020

Merk je wel eens dat je team weerstand biedt? Dat er momenten zijn dat het lijkt of niets goed aankomt? Je krijgt je mensen niet gemotiveerd en de leraren zetten de hakken in het zand tegen veranderingen. Ze lijken sowieso wel tegen elke verandering; om gek van te worden!
Leidinggevenden ervaren weerstand van hun mensen als ze vooruit willen met hun team. En veel leidinggevenden  hebben vaak geen idee hoe ze effectief kunnen omgaan met deze weerstand.

4 fouten die je niet wilt maken als startend schoolleider

27 augustus 2020

Slechts weinig mensen hebben van nature leiderschapskwaliteiten in zich. Ik zie leidinggeven ook als een vak wat je jezelf eigen moet maken. Als je de stap zet naar het leidinggeven ga jij meestal niet over één nacht ijs. Vragen als: “Kan ik dan wel?”, “Wat komt er allemaal op mij af?”, “Hoe gaat mijn team tegen mij aankijken?” zijn dan heel gewoon.

De vitale schoolleider weet wat hij doet. Hij krijgt energie van zijn werk en heeft geen last van stress

De Vitale Schoolleider

27 augustus 2020

Aan schoolleiders worden hoge eisen gesteld. Het vak vergt veel. Hoe kun je energiek en effectief leidinggeven en leren? Dit Seminar reikt daarvoor handvatten aan. Met maar één doel: de vitaliteit van jou als schoolleider verhogen en in het verlengde daarvan die van jouw teamleden. Zodat jullie samen op een gezonder manier bezig kunnen zijn met jullie persoonlijke ontwikkeling en professionele groei en in het verlengde daarvan met de schoolontwikkeling

 

waarom?

Waarom?

27 augustus 2020

Veel gesprekken en ook artikelen in deze tijd gaan over hoe we het goede wat is overgebleven vanuit de Coronacrisis in ons onderwijs kunnen behouden. Ik snap dat wel want in die rare weken ging veel anders dan we eigenlijk gewend waren. De voorbeelden daarvan zijn jullie bekend. Dat de vraag gesteld wordt hoe we de goede ontwikkelingen blijvend kunnen toevoegen in het onderwijs is alleen maar goed.

Informeel leiderschap; is dat voor jou als schoolleider een last of een zegen?

Informeel Leiderschap

27 augustus 2020

Vaak kom ik de opmerking tegen dat jij als schoolleider wanneer je leiding geeft aan minimaal 5 mensen je niet de enige leider bent. Naast jou als formele leider is er vermoedelijk nog iemand die het informele aanzien van jouw leraren geniet. Deze informele leider kom jij als schoolleider op de meest vreemde momenten tegen. Hij* springt in als er iets aan de hand is, gaat regelmatig ongevraagd op jouw stoel zitten en voert je leraren aan in de strijd tegen een niet gewenste of misschien wel iedere verandering. Het is aan jou als schoolleider om de informele leider in jouw team te vinden en constructief met hem of haar samen te werken. Maar kan dat ook?

Als je team begint te stuiteren

27 augustus 2020

Woensdag 27 mei jongstleden werd ik gebeld door een waarnemend schoolleider van een vrij grote basisschool ergens in Nederland. Zij was behoorlijk in zak en as want het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden en ze was compleet het overzicht kwijt over alles wat nog voor de zomervakantie moet gebeuren. Ze vroeg me advies en al snel was de conclusie dat de hulpvraag te ingewikkeld was voor een telefonisch advies. We hebben een afspraak gemaakt voor woensdag 3 juni jongstleden.

Meer lezen
Stop met managen, kies voor leiderschap

Stop met managen; kies voor leiderschap!

27 augustus 2020

Het is een onderwerp waar al veel over is geschreven en vandaag ga ik ook een duit in dat zakje doen. Ben jij een leider of ben je een manager? Om die vraag voor jezelf te kunnen beantwoorden is het handig dat ik eerst duid wat ik onder een leider versta en wat voor mij een manager is.

Wat is Persoonlijk Leiderschap?

27 augustus 2020

Je bent als schoolleider de hele dag bezig om naast je afspraken allerlei mensen te woord te staan, zaken voor ze te regelen en calamiteiten op te lossen. Het is vaak storm! Aan het eind van de dag verzucht je dat je nu pas aan je eigen werk toekomt. Ik schreef hier al eerder over in een blog.  De waan van de dag regeert je leven als schoolleider. Door deze waan van de dag is de kans op een hoge werkdruk aanmerkelijk groter. 

Jouw leiderschap en dus ook je persoonlijk leiderschap kan niet zonder Vertrouwen. Vertrouwen is een waarde waar je aan moet werken.

Persoonlijk Leiderschap en Vertrouwen

27 augustus 2020

Persoonlijk leiderschap kan niet zonder vertrouwen. Als ik kijk naar elementen die bijdragen aan jouw persoonlijk leiderschap dan is vertrouwen toch wel één van de belangrijkste waarden in jouw persoonlijk leiderschap. Dat vind ik. Toch hoor ik in de gesprekken die ik voer met schoolleiders vaak dat schoolleiders zeggen dat ze werken vanuit vertrouwen maar zie ik in hun praktijk iets heel anders. De vraag is dan wat mij betreft of en in hoeverre vertrouwen voor deze schoolleiders echt een essentiële waarde is.

Zeker in deze Corona tijd wordt er veel van jou als schoolleider gevraagd. Wat doet dat met jouw werkdruk=

Werkdruk in crisistijd

27 augustus 2020

Werkdruk op school, welke schoolleider heeft er niet mee te kampen? Zeker in deze crisistijd is de werkdruk enorm. Minder doen is ook geen optie, want dat gaat ten koste van je leraren en leerlingen. Dat wil je als schoolleider niet en daarom zwoeg je door. Dus je maakt structureel meer uren dan waar je voor betaald wordt, je voelt die werkdruk enorm goed. Soms verandert werkdruk in stress en je ziet om je heen collega directeuren uitvallen. Niet fijn en het laatste wat je zelf wilt

De Waan van de Dag zorgt voor veel werkdruk voor jou als schoolleider

Grip krijgen op de Waan van de Dag

27 augustus 2020

Veel schoolleiders worstelen ermee: voor het gevoel zijn ze de hele dag brandjes aan het blussen, waardoor ze niet toekomen aan de dingen die voor hen echt belangrijk zijn. Ze zijn bezig met al die dingen die de hele dag door op hen af komen. 

Coaching Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap in 5 stappen

27 augustus 2020

Persoonlijk leiderschap is de vaardigheid om jezelf te leiden. Voor iedereen is het van belang dat hij/zij zichzelf kan leiden. De uitspraak “Je kunt pas leiding geven aan anderen als je leiding kunt geven aan jezelf” is er immers niet voor niets. In dit blog lees je wat de definitie van persoonlijk leiderschap is en hoe je persoonlijk leiderschap voor schoolleiders in 5 stappen in jouw praktijk kunt toepassen.

Persoonlijke ontwikkeling en professionele groei

Werkdruk als schoolleider

27 augustus 2020

Een hoge werkdruk wordt vaak genoemd als inherent aan het onderwijs. Denk maar aan de recente stakingen van de leraren waarbij de hoge werkdruk onderdeel van de inzet voor meer middelen was. Maar geldt een hoge werkdruk ook voor jou als schoolleider? En op welke manier heb jij als schoolleider dan last van een (te) hoge werkdruk?

De waan van de Dag

Hoe overleef ik de Waan van de Dag?

27 augustus 2020

Inmiddels mag ik van mezelf zeggen dat ik de nodige kennis heb over wat “de waan van de dag” wordt genoemd. Ik deel deze kennis graag met jou en ook in dit blog geef ik je weer tips hoe jij als schoolleider volgens mij het beste om kunt gaan met de waan van de dag. Of anders gezegd: hoe overleef ik de waan van de dag? Dat hierin jouw persoonlijk leiderschap essentieel is moge duidelijk zijn.

 

Hoge werkdruk is voor jou als schoolleider niet onbekend

Meer grip op jouw dag

27 augustus 2020

Je bent schoolleider en je ervaart bijna dagelijks de “waan van de dag” in je werk. Je ervaart werkdruk en wellicht stress. Je wilt meer grip op jouw dag en je wilt minder geleefd worden. Als het even kan wil je helemaal afscheid nemen van de waan van de dag. Je wilt zelf de regie pakken en zelf bepalen hoe jouw dag er uit ziet. Dat betekent dan meteen iets voor jou zelf. Voor je gedrag en voor bepaalde gedragspatronen