Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Collectieve ambitie

In veel managementboeken is de term “collectieve ambitie” terug te vinden. Toch is het nog niet zo gemakkelijk om een eenduidige definitie te geven van dit begrip. Daarnaast zijn er verschillende begrippen die vaak in één adem genoemd worden en ongeveer hetzelfde betekenen. Zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke visie, gedeelde waarden, leidende gedachten of shared values.

Wat is het?

Mijn vorige blog ging over het belang van verbinding op scholen. De verbinding tussen missie, visie en organisatiedoelen aan mensen. Maar ook omgekeerd: het verbinden van mensen aan doelen, missie en visie. Om dat proces te stroomlijnen is het een groot voordeel wanneer er binnen een lerarenteam sprake is van een collectieve ambitie: de collectieve ambitie als het geheel van de gedeelde missie, visie en doelen van een school. Het gaat dus niet alleen over een collectieve ambitie over dat waar een team voor gaat (de visie), maar ook voor dat waar een team voor staat en op aangesproken mag worden (de missie). Het moge duidelijk zijn dat een breed gedragen visie op kind en ontwikkeling binnen een team een wezenlijke bijdrage levert aan het kunnen formuleren van de visie en de missie.

Zigzagkoers

Een school met teamleden zonder collectieve ambitie is als een ronddobberend schip op een grote zee. Het schip is een speelbal van de wind. De bemanningsleden werken elkaar tegen met hun verschillende ideeën over de route en de bestemming  en de kapitein slaagt er onvoldoende in de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het gevolg laat zich raden: het schip dobbert rond, vaart een zigzagkoers en komt niet of veel te laat aan op de plaats van bestemming.

De vergelijking met een school is snel gemaakt. Een school zonder collectieve ambitie weet niet waar ze naar toe wil met haar onderwijs en is nauwelijks in staat om nieuwe ontwikkelingen die op de school af komen op hun waarde te schatten door ze naast de collectieve ambitie te leggen.

De leraren doen hun werk in hun klas, maar weten niet waarom ze dit werk doen en wat ze ermee beogen. De schoolleiding weet niet wat er in de klassen gedaan wordt en zoekt naar mogelijkheden van planning en control. In plaats van het geven van vertrouwen en ruimte aan de teamleden. Vertrouwen en ruimte zijn noodzakelijk om de collectieve ambitie ook daadwerkelijk in het primaire proces te implementeren

Het antwoord is:

Collectieve ambitie is nodig! Maar ook van belang en nuttig voor leraren en schoolleiding. Een collectieve ambitie geeft immers het gevoel om samen – als team of als groep – ergens voor te gaan. Het is een samenvoeging van verschillende individuele ambities van mensen. Door deze individuele ambities uit te wisselen en de dialoog te voeren kan een collectieve ambitie ontstaan die antwoord geeft op belangrijke vragen binnen een school.

Waar gaan we samen voor? Waar staan we met elkaar voor? Waar worden we samen enthousiast van? Wat willen we in deze school realiseren? Waarom vinden we dit zo belangrijk? En vinden ouders en andere betrokkenen rondom de school dit ook? Hoe betrekken we ouders en andere betrokkenen bij het realiseren van onze collectieve ambitie?

In het antwoord geven op bovenstaande vragen is een belangrijke rol weggelegd voor de schoolleider. Hij is dan als de kapitein op het genoemde schip maar dan wel in staat om het schip op koers te houden. Om samen met de leraren te werken aan die collectieve ambitie die geformuleerd is.

Om de geformuleerde doelen terug te kunnen zien in het primaire proces. Om deuren te openen en overal waar het kan vertrouwen en ruimte te geven. Om persoonlijke groei van leraren mogelijk te maken die dan weer in dienst staat van de organisatiegroei.

Geweldig werken lijkt me dat!!

 

Je las zojuist een blog van mij, René Rensen

Wil jij groeien als basisschooldirecteur? 
Dit is wat ik voor je kan doen:

e-book: Over wat jij kunt doen aan jouw  Waan van de Dag
Zoom-Consult: Direct mijn persoonlijke hulp
APK voor Schoolleiders: Een geweldige online training 
Full Focus Forward: Structureel aan de slag met jouw leiderschap

Start eens met bijgaande gratis checklist en doe er direct je voordeel mee.