Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Durf jij jezelf te zijn?

Er is op dit moment veel aandacht voor talentontwikkeling. Dat zie je in het bedrijfsleven en dat zie je ook in het onderwijs. Moet je gaan bluffen over je kwaliteiten of juist zelfkennis tonen en je sterke en zwakke kanten eerlijk benoemen? Hoe vreemd het ook klinkt, bij dat laatste heeft iedereen in het bedrijf of op school de meeste baat.

In dit blog ga ik me verder beperken tot de situatie in het onderwijs.

Om hulp vragen

Daar is het zeker nog niet gebruikelijk om  hulp te vragen als de dingen niet gaan zoals je eigenlijk wilt. In die situatie jezelf zijn en jezelf accepteren is heel belangrijk. Juist leraren die kritisch naar zichzelf kijken en zichzelf accepteren en kwetsbaar tonen durven sneller hulp te vragen. Ook zien deze leraren minder op tegen samenwerken en dat bevordert dan weer de prestaties en de resultaten.

Zeker in het onderwijs is het vrij gangbaar om je tekortkomingen of je onvermogen te verbloemen. Angst om je baan te verliezen is vaak de oorzaak. Nee, dan is het beter om je kwaliteiten flink dik aan te zetten. Daar kom je een heel eind verder mee. Vaak ga je er zelf in geloven. Tot je vastloopt…..
Succes geeft ook een leraar vleugels. Als leraar wil je het liefst alles kunnen en ook nog eens alles goed.

Zelfvertrouwen

Dat laatste zit in onze cultuur ingebakken. Kijk maar naar de kinderen van deze tijd. Het liefst zien we dat ze blaken van het zelfvertrouwen, goed presteren op school en ook nog eens goed zijn in hun sport en binnen hun sociale netwerk. Het liefst zien ouders dat ze overal goed in zijn. Een kind dat zich kwetsbaar toont doet de ouders pijn. Erkennen dat een kind iets niet of minder goed kan wordt in de opvoeding het liefst overgeslagen.

Maar zelfkennis en het lef hebben om toe te geven dat je iets niet kunt of durft blijkt de sleutel tot succes. Wie toegeeft geen alleskunner te zijn durft en kan goed samenwerken!

Gelukkig zijn in je werk

En dat brengt me op een ander belangrijk punt. Mensen en dus ook leraren, die gelukkig zijn in hun werk presteren beter. Dat heeft uitgebreid onderzoek aangetoond. Dat worden leraren bijvoorbeeld als er sprake is van autonomie en zeggenschap, als ze worden gezien in hun kwaliteiten door hun leidinggevenden.

Als er sprake is van het benutten van die kwaliteiten ten faveure van de school. Dat maakt leraren gelukkig en dan zijn leraren ook in staat om in hun prestaties te excelleren. En dat heeft weer een positief effect op de prestaties van de leerlingen.

Wat betekent dat voor de schoolleider?

Wat betekent het bovenstaande voor leidinggevenden in het onderwijs? Voor hun rol en rolopvatting en voor hun praktijk?
In onze (onderwijs) cultuur zit ingebakken dat we vooral veel aandacht hebben voor wat leerlingen niet kunnen. We spenderen jaren om met leerlingen op het door sommige methode- of toets makers gewenste niveau te krijgen. Dat dat in een aantal gevallen hetzelfde is als trekken aan een dood paard werd lang ontkend.

We focussen of wat leerlingen niet kunnen. Aansluiten bij wat leerlingen wel kunnen en dat als uitgangspunt nemen voor het aanbod en voor het handelen als leraar is pas een paar jaar aan de orde. En dan nog lang niet overal.

Onze kijk op leraren

Hetzelfde verhaal geldt eigenlijk voor onze kijk op leraren. Vraag een willekeurige schoolleider naar wat een leraar niet kan of niet goed beheerst als het gaat om het leraarsvak en hij/zij kan de vraag beantwoorden. Maar vraag eens naar de talenten of de kwaliteiten van een leraar. Wat gebeurt er dan? Komt er dan ook zo snel een antwoord?

Toch is het voor schoolleiders van groot belang om dat wel te zien. Om wel zicht te hebben op de talenten en de kwaliteiten van een leraar. Zoals hierboven al aangegeven komt dat de school en de schoolontwikkeling ten goede.

Vertrouwen hebben

Als schoolleider is het goed om vertrouwen te hebben en te houden in je leraren. Door het krijgen van vertrouwen zien leraren dat ze van jou ruimte krijgen om bijvoorbeeld eens te experimenteren met een pedagogische- of didactische aanpak. Ze ervaren autonomie en dat heeft weer een positief effect op de schoolontwikkeling.

Datzelfde geldt voor het aandacht geven aan je leraren. Laat leraren ervaren dat je oprechte aandacht voor hen hebt. Dat je ziet dat ze er zijn en dat je hun inbreng waardeert. Oprechte aandacht van een schoolleider voor zijn leraren is van onschatbare waarde en draagt bij aan wat leraren allemaal willen. Professioneel groeien en een kei worden in het onderwijs vak.

Je las zojuist een blog van mij, René Rensen

Wil jij groeien als basisschooldirecteur? 
Dit is wat ik voor je kan doen:

e-book: Over wat jij kunt doen aan jouw  Waan van de Dag
Zoom-Consult: Direct mijn persoonlijke hulp
APK voor Schoolleiders: Een geweldige online training 
Full Focus Forward: Structureel aan de slag met jouw leiderschap

Start eens met bijgaande gratis checklist en doe er direct je voordeel mee.