Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Werkdruk als schoolleider

Inleiding

Een hoge werkdruk wordt vaak genoemd als inherent aan het onderwijs. Denk maar aan de recente stakingen van de leraren waarbij de hoge werkdruk onderdeel van de inzet voor meer middelen was. Maar geldt een hoge werkdruk ook voor jou als schoolleider? En op welke manier heb jij als schoolleider dan last van een (te) hoge werkdruk?

Werkdruk

De werkdruk in het onderwijs is hoog. En daaruit zou je wellicht bijna automatisch de conclusie trekken dat dan ook de werkdruk van schoolleiders hoog is. Maar wat is dan die werkdruk van schoolleiders? Waaruit bestaat deze werkdruk en wat kunnen schoolleiders doen om hun (te) hoge werkdruk wat te verlichten? In dit blog ga ik op deze vragen dieper in.

Er zijn mensen die zeggen dat een hoge werkdruk een soort van automatisme is in het onderwijs. Sommigen gaan nog een stapje verder en zeggen dat “we iets niet goed doen” als er in het onderwijs geen hoge werkdruk zou zijn. Als reden daarvoor wordt dan vaak het dynamische aspect genoemd. Onderwijs elke dag anders is niet voor niets een veel gehoorde uitspraak. Onderwijsmensen herkennen zich in deze uitspraak maar is dan een hoge werkdruk ook voor jou als schoolleider zomaar gerechtvaardigd?

Wat bepaalt jouw werkdruk?

Als schoolleider krijg je op verschillende manieren te maken met zaken die van invloed zijn op je werkdruk. Dat daarbij werkdruk ook een persoonlijke beleving is maakt het sowieso al lastig om er in zijn algemeenheid iets over te schrijven. Toch zijn onderstaande drie factoren wel degelijk van invloed op de werkdruk van een schoolleider:

-  De wet- en regelgeving vanuit het ministerie
-  Zaken die gerelateerd zijn aan personeel
“de Waan van de Dag"

De wet- en regelgeving

Een van de meest recente voorbeelden hiervan is Passend Onderwijs. Er gaat voor een schoolleider veel tijd zitten in het regelen van – en het zorgen voor zaken die te maken hebben met Passend Onderwijs. Denk maar eens aan de vele gesprekken hierover. Gesprekken met leraren, ouders, externe instanties enz. Maar ook het regelen van de personele bezetting om Passend Onderwijs mogelijk te maken wordt steeds meer een dingetje. Ik hoef niemand te wijzen op het lerarentekort.

Dat dit tekort invloed heeft op de manier waarop Passend Onderwijs vorm krijgt moge duidelijk zijn. Ook gesprekken met leraren bij wie Passend Onderwijs niet lukt en het opvangen van deze leraren is een taak die steeds zwaarder gaat drukken op de beschikbare tijd van de schoolleider. Je kunt leraren bij wie het allemaal niet lukt niet aan hun lot overlaten. Zij vragen nee schreeuwen om hulp omdat ze veelal echt wel van goede wil zijn. Niet eenvoudig voor een schoolleider en hier gaat veel tijd in zitten.

Ook het feit dat niet iedere basisschool geschikt is om Passend Onderwijs vorm en inhoud te geven vraagt veel van een schoolleider. De toenemende gedragsproblematiek en de impact hiervan op de groepsdynamiek maken dat de schoolleider hier veel tijd aan kwijt is. Tijd die goed besteed is maar wel afgaat van de tijd die een schoolleider beschikbaar heeft.
In dit kader wil ik ook aandacht besteden aan het voldoen aan de vele regels die er zijn. Schoolplan, Schoolgids, maar ook zaken als speeltoestellencontrole of brandbeveiliging, ARBO en BHV. Vaak goede regels maar o zo tijdrovend om aan alles te voldoen.

Personeel

De werkdruk van de schoolleider wordt ook beïnvloed door alles wat er speelt op het gebied van het personeel. Denk aan het naleven van CAO afspraken, het in algemene zin goed zorgen voor je personeel. Aandacht en vertrouwen hebben voor en in je personeel. Zorgen dat je personeel de ontwikkeling doormaakt die nodig is. Zorgen dat je personeel op tijd (bij) geschoold wordt. Het regelen van alles wat te maken heeft met ziekte en vervanging. Eerder al benoemd dat in deze tijd van het leraren tekort dit een steeds nijpender probleem wordt.

De Waan van de Dag

Door veel schoolleiders wordt de Waan van de Dag benoemd als een van de grootste factoren die van invloed is op de ervaren werkdruk. De Waan van de Dag omschreef ik al eerder als alles wat je niet gepland hebt, wat je overkomt maar waar je wel mee moet dealen. En die vaak een groot deel van jouw dag bepalen. Denk dan aan bijvoorbeeld het opvangen van een groep wanneer de leraar er niet is, de vele telefoontjes van ouders die melden dat ze later komen of later hun kind op kunnen komen halen, het maken van de nieuwsbrief voor de school of het werken aan de website.

Contact met leerplicht over leerlingen waar zorgen om zijn, een boze ouder die het niet met je eens is, schade of vernieling aan het gebouw waarvoor aangifte moet worden gedaan. De kwaliteit van de schoonmaak en alles wat daar mee te maken heeft. Alles wat te maken heeft met het soepel laten verlopen van voor- tussen en naschoolse opvang. Contacten met de gemeente en andere externe instanties.
Met alleen bovengenoemde zaken onder de Waan van de Dag kan een schoolleider zijn werkweek moeiteloos vullen.

Werkdruk vs werkstress

Het is goed om stil te staan bij de werkdruk van schoolleiders. De drie punten die ik hierboven beschrijf zijn echt niet de enige die invloed hebben op de werkdruk. In een volgend artikel sta ik stil bij andere, ook belangrijke, zaken die een schoolleider ook tegenkomt. Denk dan aan onderwijskundige ontwikkelingen en het leiderschap dat dan gevraagd wordt, alles wat te maken heeft met financiën, de resultaten van de school en de verantwoording daarover. Ook deze zaken hebben invloed op de werkdruk die schoolleiders ervaren.

Slot

Zoals al gezegd is werkdruk vaak ook een persoonlijke beleving. De een kan er makkelijker mee omgaan dan een ander. Als je schoolleider bent dan weet je ook dat je een baan hebt die zich niet laat vangen tussen 9.00 en 17.00 uur. Dan weet je dat er meer gevraagd wordt. Maar is dat meer dan eindeloos? Zoals veel schoolleiders op dit moment ervaren?
Ook de baan van schoolleider brengt werkdruk met zich mee en daar is niets mis mee. Het wordt pas een probleem wanneer werkdruk overgaat in werkstress. Dan is er structureel iets mis in de balans tussen werk en privé. Dan moet er iets veranderen.

Je las zojuist een blog van mij, René Rensen

Wil jij groeien als basisschooldirecteur? 
Dit is wat ik voor je kan doen:

e-book: Over wat jij kunt doen aan jouw  Waan van de Dag
Zoom-Consult: Direct mijn persoonlijke hulp
APK voor Schoolleiders: Een geweldige online training 
Full Focus Forward: Structureel aan de slag met jouw leiderschap

Start eens met bijgaande gratis checklist en doe er direct je voordeel mee.