Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Er is weerstand en weerstand

Er is weerstand en weerstand

10 oktober 2021

Weerstand. Iedere leidinggevende krijgt er vroeg of laat mee te maken. Met weerstand in je team. Weerstand is nou echt zo´n fenomeen waar je als leidinggevende niet op zit te wachten. Toch kom je het regelmatig tegen en is het eigenlijk onderdeel van jouw leiderschap. Het hoort er gewoon bij. Menig leidinggevende stelt zich dan de vraag hoe je het beste met weerstand om gaat. Wat doe je als je te maken krijgt met weerstand? In dit blog ga ik dieper op deze vragen in en geef je een aantal tips hoe je met weerstand om gaat.

Weerstand in je team, iedereen krijgt ermee te maken. De vraag is: hoe ga je ermee om? Medewerkers die met de hakken in het zand gaan, halen de snelheid uit het proces en jij bent er meestal ook veel tijd en energie mee kwijt om te overtuigen, erover te praten en medewerkers toch in beweging te krijgen.

Hoe ontstaat weerstand?

Wanneer jij als leidinggevende weerstand ervaart is er bij de medewerkers in je team vaak al heel wat gebeurd. Er zijn al processen gaande die uiteindelijk leiden tot de weerstand die jij waarneemt. Weerstand ontstaat vaak doordat je medewerkers ergens door verrast worden. Als vanzelf gaan dan vele seinen op rood. Dat is een heel natuurlijke reactie van onze hersenen. Die zeggen namelijk bij iets waardoor we verrast worden: ‘Pas op, gevaar’. Er gaat een alarmbel af. Er gaat hier iets veranderen.

Op dat moment wordt ook meteen een standpunt ingenomen. Mensen bepalen in een split second of ze voor of tegen een verandering zijn. Dat laatste gebeurt eigenlijk als je medewerkers niet meeneemt in de verandering. We weten niet wat er gaat gebeuren, dus doe die verandering maar even niet. We weten prima wat we nu hebben en niet wat we straks krijgen.

Wanneer je medewerkers dus verrast worden met een aangekondigde verandering kan het als erg groot en dus bedreigend overkomen. Mensen voelen zich machteloos en reageren hierop door weerstand te laten zien. Ze zetten de hakken in het zand. Halen alle snelheid uit het proces waar jij zo veel belang aan hecht en het kost je bergen met energie om deze medewerkers toch te overtuigen en in beweging te krijgen.

Weerstand is er overal en altijd

‘De enige constante is verandering’ Altijd en overal is er sprake van verandering. Omdat nou eenmaal niets hetzelfde blijft. Omdat alles altijd in ontwikkeling is. Omdat juist verandering weerstand oproept is er dus ook altijd weerstand. In meer of mindere mate. Simpelweg omdat er nou eenmaal niets hetzelfde blijft. Als leidinggevende krijg je er in je carrière met regelmaat mee te maken.

Bekijk weerstand eens als iets positiefs. Want weerstand zorgt er voor dat je samen met je team kunt verbeteren, kunt innoveren. Weerstand is eigenlijk een soort voorwaarde voor acceptatie bij je medewerkers. Hoe jij omgaat met weerstand bepaalt in grote mate het daadwerkelijke effect van weerstand. Wist je trouwens dat van al jouw medewerkers slechts 15% direct voor een verandering is? Eenzelfde 15% is meteen tegen en gooit de kont tegen de krib. En de overige 70% zijn de twijfelaars. Die weten nog niet wat ze doen. De manier waarop jij handelt zal hun uiteindelijke keuze bepalen.

Wat weerstand in ieder geval in de hand werkt is angst, onduidelijkheid, een gebrek aan vertrouwen en een slechte communicatie. Zorg er als leidinggevende dus in ieder geval voor dat je een omgeving creëert waarin jullie elkaar vertrouwen en openheid en transparantie normaal zijn.

Er is weerstand en weerstand

Wanneer het gaat om weerstand onderscheiden we eigenlijk twee soorten. Bij directe weerstand worden de bezwaren onmiddellijk en openlijk geuit. Je medewerkers laten onmiddellijk weten dat ze het ergens niet mee eens zijn. Van belang is dan wel de manier waarop de weerstand wordt geuit. Wanneer dit gebeurt op een respectvolle manier dan is er voor jou als leidinggevende veel te winnen. Ga dan samen goed in gesprek. Je zult er dan snel achter komen dat dingen alleen maar beter worden.

De tweede vorm van weerstand die we onderscheiden is de indirecte weerstand. Bij indirecte weerstand vertonen medewerkers vaak vluchtgedrag zoals wegkijken, negeren, dichtklappen of ja zeggen, maar vervolgens nee doen. Of de indirecte weerstand is aanvallend, soms zelfs agressief en dat zie je aan beledigingen, beschuldigingen en allerlei vormen van sarcasme.

Hoe ga je om met weerstand?

Als leidinggevende stel je jezelf wellicht de vraag hoe je het beste omgaat met weerstand. Hieronder geef ik je 6 tips die jou kunnen helpen om zo effectief mogelijk om te gaan met weerstand.

Weerstand

Er is weerstand en weerstand

Tip 1: Herken je eigen weerstand

Weerstand bij jezelf ontstaat dus alleen maar wanneer iets niet gaat zoals jij wilt dat het gaat. Realiseer je dat je eerst je eigen weerstand zult moeten opheffen voordat je effectief kunt omgaan met de weerstand in je team. In je weerstand zit je in een soort kramp. De kans is dan heel groot dat jij vanuit die kramp, gevoed door negatieve emoties, dingen zegt waar je achteraf spijt van krijgt. Hier denk je misschien niet zo snel aan, maar het is wel cruciaal. Kom zelf uit je eigen weerstand tegen de weerstand. Accepteer het dat het erbij hoort.

Tip 2: Zorg voor openheid en vertrouwen

Maak openheid en vertrouwen tot de kernwaarden van jouw organisatie. En zorg ervoor dat jij als leidinggevende een lichtend voorbeeld bent van deze openheid en vertrouwen. Geef altijd het goed voorbeeld en je merkt dat je medewerkers dit gaan omarmen en overnemen. Over het belang van vertrouwen heb ik al meerdere blogs geschreven. Omdat ik vind dat vertrouwen de leidende waarde in iedere organisatie en voor iedere leidinggevende is.

Tip 3: Kijk af en toe eens over je schouder

Als leidinggevende loop jij vaak al 10 stappen voor op je medewerkers. Dat is alleen maar goed want innoveren en ontwikkelen en werken aan de beste organisatie is een belangrijke taak van jou als leider. Het liefst heb je alle veranderingen morgen al gerealiseerd. Maar je weet dat dit een utopie is. Het is van belang dat je medewerkers mee gaan in jouw plannen. Kijk dus af en toe eens over je schouder waar iedereen staat.

Vraag ernaar bij je medewerkers want zo kun je veel weerstand voorkomen of in de kiem smoren. Zoek de aansluiting bij waar je teamleden zijn gebleven en neem ze van daaruit mee naar waar jij staat. Accepteer daarin ook dat de ene dit proces sneller doorloopt dan een ander. Daarmee voorkom je die hakken in het zand, de onnodige discussies en de vertraging die je juist niet wil.

Tip 4: Jouw communicatie is essentieel

Omgaan met weerstand en eigenlijk het voorkomen ervan vraagt om een heldere en duidelijke communicatie. Draai niet om dingen heen. Probeer niks te verzachten. Ga niet raar staan konkelen. Wees duidelijk en communiceer helder. Dit geldt ook als je eens een minder leuke boodschap voor een deel van je team hebt. Draai nergens om heen en breng het gewoon zoals het is. Ga niet lopen te verzachten of konkelen. Dit zorgt alleen maar voor onduidelijkheid en gekonkel. En dat wil je juist niet. Je medewerkers voelen dit haarfijn aan en als gevolg daarvan kun je weer opnieuw beginnen met het werken aan vertrouwen. Gebruik je communicatie dus waarvoor deze is bedoeld. Duidelijk en helder.

Tip 5: Wees persoonlijk

Als het je is gelukt om een groot deel van je team mee te krijgen bij een verandering dan ben je al een heel eind. Toch wil je dat iedereen meegaat en daarom kan het in deze fase van belang zijn om individuele gesprekken te voeren met die medewerkers die nog niet mee zijn. Zoek naar hun drijfveer en sluit daar bij aan.

Praat samen over de waarden die voor de medewerkers belangrijk zijn. Erken de moeite die ze hebben met de verandering. Waar zit iemand? Wat is er daadwerkelijk aan de hand? Wees weer die OEN (Open, Eerlijk en Nieuwsgierig) die ik al eerder heb benoemd. Ga samen met je medewerker op zoek naar de weerstand en je zult zien dat hij of zij uiteindelijk ook meegaat.

Tip 6: Achter elke weerstand zit een verlangen

Wanneer je boven tafel hebt wat de grootste zorg en dus diepste angst van de ander is, kun je kijken of die ander ook mogelijkheden ziet om anders met de situatie om te gaan. Hoe? Door bijvoorbeeld de ander zijn of haar verlangens te laten benoemen. Achter elke weerstand zit namelijk een verlangen. Dit is een wetmatigheid die altijd opgaat.

Stel, dat de ander niet mee wil gaan in je nieuwe plan. Bijvoorbeeld uit angst voor ander werk of meer werk in dezelfde tijd. De dieperliggende angst kan zijn dat de medewerker bang is de controle over het werk te verliezen waardoor een machteloos gevoel de overhand kan nemen. Het is belangrijk dat deze persoon contact maakt met deze angst. En zo zichzelf beter begrijpt.

Jij als leidinggevende kunt vragen welk verlangen er is. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Ik wil gehoord worden, ik wil meedenken. Ik wil mijn eigen oplossingen bedenken. Vraag vervolgens hoe de medewerker dit gaat invullen.

Grote kans dat je medewerker zelf met ideeën komt en de weerstand verdwijnt.

Weerstand in je team is helemaal niet erg. Je doet er als leidinggevende juist je voordeel mee als je het benut. En bedenk altijd maar weer: Weerstand is voorwaarde voor acceptatie.

Als je meer informatie wilt over het fenomeen weerstand, dan kun je ook de volgende blogs lezen:

   "Hoe ga jij om met groepsdynamiek"

   "Conflicthantering in de praktijk"

   "Waarom is veranderen zo moeilijk"

   "Hoe ga je om met weerstand"

Wil jij samen met mij verder praten over de weerstand die jij ervaart in je team? Start dan hier en we maken snel een afspraak.

Aanmelden voor mijn blogs

Ik wil ieder nieuw blog direct ontvangen

Door je hieronder aan te melden ontvang je ieder nieuw blog dat verschijnt automatisch in je inbox. Ook krijg je tips en andere informatie over jouw leiderschap. Je kunt je altijd uitschrijven(alleen dat doet nooit iemand).