Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Investeer jij als schoolleider in de relatie met ouders?

Investeer jij als schoolleider in de relatie met ouders? Heb je als schoolleider weleens stil gestaan bij het feit dat je wanneer je een nieuwe leerling inschrijft, de ouders van deze leerling er gratis en voor niets bijkomen? Ouders vinden de schoolcarrière van hun kind vaak erg belangrijk en ouders realiseren zich vaak niet half hoe belangrijk ze zijn voor de schoolcarrière van hun kind. Vanaf het moment van inschrijving heb jij als schoolleider met deze ouders te maken. Vaak gaat een en ander bijzonder soepeltjes maar ik krijg in mijn praktijk steeds meer vragen over hoe je als schoolleider paal en perk stelt aan bijvoorbeeld steeds dwingerder wordende ouders. Ouders die bijvoorbeeld niet een hoger advies vragen maar simpelweg eisen. 
In dit blog staat de relatie tussen ouders en de school centraal.

Waarom naar jouw school?

Voor veel ouders is schoolnabijheid een belangrijk argument om hun kind ergens in te schrijven. Maar dit is niet altijd de reden. Andere argumenten kunnen bijvoorbeeld zijn dat de school een goede naam heeft, dat ouders bewust kiezen voor traditioneel vernieuwingsonderwijs als Jenaplan, Dalton of Montessori of dat ouders de school al menen te kennen omdat er een kennis of zelfs een familielid al kinderen op de school heeft. Wat ik belangrijk vind is of jij als schoolleider aan ouders, bij de start van hun kind op school, of als je de aanmeldingsgesprekken als schoolleider zelf doet, tijdens dit aanmeldingsgesprek vraagt naar het waarom van de keuze voor jouw school. Jij krijgt zo gratis relevante informatie over waarom ouders hebben besloten om voor jouw school te kiezen.
Vraag jij aan ouders wat ze willen weten? Aan welke informatie over de school zij behoefte hebben? Of vertel jij vanuit jouw perspectief van alles over jouw school?

Wederzijdse verwachtingen

Ouders hebben wanneer ze hun kind op jouw school inschrijven altijd bepaalde verwachtingen van de school. Over de manier van lesgeven, over het belang van de resultaten en zelfs over de jaarlijkse schoolreis. Soms spreken ouders deze verwachtingen uit, maar vaak komen deze verwachtingen pas aan de orde als er stront aan de knikker is. Als het met een kind niet gaat zoals je zou mogen verwachten. Als het contact met die leraar niet gaat zoals het zou moeten. Dat soort situaties.
Geef jij als schoolleider tijdens zo’n gesprek aan wat je omgekeerd als school van de ouders verwacht? Dat je verwacht dat ze jaarlijks meedoen met de opruimavond? Wanneer ze wel of geen kans maken om mee te mogen met het schoolreisje? Wat je van ouders verwacht als het niet goed gaat met hun kind? Doe je dat niet? Jammer. Misschien wel raadzaam om hier toch mee te starten. Veel “problemen” worden voorkomen door wederzijdse verwachtingen bijtijds naar elkaar uit te spreken.

Een hele stap

Voor veel ouders is het naar de basisschool gaan van hun kind een hele stap. Zeker wanneer het kind daarvoor voornamelijk thuis is geweest. Ouders geven toch een deel van het leven van hun kind door aan school. Ik schrijf hier bewust niet een deel van de opvoeding. Want daar ben ik zelf niet zo’n voorstander van. De school is er om kennis over te brengen en niet om een kind te leren dank je wel te zeggen bij ene traktatie van een ander kind. Dat is de taak van de ouders. Ik zet het hier bewust even wat zwart wit neer omdat ik zelf merk dat veel problemen terug te leiden zijn op misvattingen hierover. School vindt dat ouders dit op moeten pakken en ouders verkeren terecht of niet terecht in de veronderstelling dat school hier een rol in speelt. Begrijp je nu wat beter waarom het handig is om zicht te hebben op de wederzijdse verwachtingen? Het lost vast niet alles op. Maar mogelijk wel veel.

Het begin

Vaak zie je dat ouders in het begin van de schoolcarrière van hun kind erg betrokken zijn bij de school. Na enige tijd neemt deze betrokkenheid dan af. Ik zie dat op veel scholen en wellicht dat we hier als schoolleider ook een kans missen. Want wat doe jij als schoolleider om die grote betrokkenheid in het begin gedurende al die 8 jaren die de basisschool duurt vast te houden? Hoe vaak wijs jij ouders er op dat hun betrokkenheid essentieel is voor de ontwikkeling van hun kind? En hoe structureel doe je dat dan? En wat gebruik je daarvoor? De website? Een mooie brochure? Een ouderklankbordgroep? Koffieochtenden? Iedere 6 weken een ouderinformatiemoment? 
Hoe beter de relatie tussen school en ouders is, hoe soepeler de relatie dan vorm en inhoud krijgt. Je zult dan ook merken dat ouders wanneer er eens iets aan de hand is niet meteen met hoge poten op hun achterste benen gaan staan. Problemen worden bij een goede relatie vaak al vroegtijdig herkend en opgelost. Fijn voor de ouders en fijn voor de school. En eigenlijk moet ik als eerste zeggen: Fijn voor het kind.

Investeren in ouderbetrokkenheid

Als school en als schoolleider heb je met veel verschillende ouders te maken. Ouders verschillen qua achtergrond, opleiding, woonsituatie en nog veel meer zaken. En al die ouders vormen samen de oudergroep van jouw school. Is het dan vreemd dat één gestandaardiseerde ouderaanpak vaak niet lukt? Al die ouders hebben hun eigen hoop en verwachtingen over hun kind en ook over de school. En jij weet het zelf ook wel; sommige ouders zijn van meet af aan actief en andere ouders moet je bij wijze van spreken thuis ophalen als er eens iets is. Ik heb zelf heel goede ervaringen met het persoonlijk bellen van de ouders als er op school een activiteit is. Laat je leraren dit doen. Ieder zijn eigen groep. Ik garandeer je een veel hogere opkomst op bijvoorbeeld de jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar. Want ouders willen graag gehoord worden. Dat staat als een paal boven water. Ze willen zich serieus genomen voelen door de school en door de leraar van hun kind. Dat onderstreept eens te meer om hiermee te beginnen als een kind op school komt. De investering in ouderbetrokkenheid betaalt zich dubbel en dwars terug.

Het belang van een goede relatie

Wat doe jij als schoolleider als een leraar tijdens een teamvergadering zegt “Die ouders van X zijn zo lastig, ik snap er niks van, ik doe het blijkbaar nooit goed”.
Wat doe je dan? Aanhoor je de leraar in de hoop dat een andere leraar zegt: “Ik begrijp precies wat je bedoelt, daar heb ik het vorige schooljaar ook het hele jaar last van gehad”
Of zeg je: “Dankzij mede deze ouders, krijg jij aan het einde van de maand je salaris, ik wil graag met je meedenken om te kijken wat er speelt, maar begin niet meteen over dat deze ouders zo lastig zijn”.

Als school en ook voor jou als schoolleider is het belangrijk om te investeren in de relatie met de ouders. In het belang van het kind, want zoals ik al schreef zijn ouders enorm belangrijk voor de resultaten die hun kind boeken. Dat heeft onderzoek wel uitgewezen.
Het investeren in de relatie met ouders is een kerntaak voor de school. Voor jou als schoolleider, maar zeker ook voor je leraren.
Je krijgt er geen spijt van!Je las zojuist een blog van mij, René Rensen

Wil jij groeien als basisschooldirecteur? 
Dit is wat ik voor je kan doen:

e-book: Over wat jij kunt doen aan jouw  Waan van de Dag
Zoom-Consult: Direct mijn persoonlijke hulp
APK voor Schoolleiders: Een geweldige online training 
Full Focus Forward: Structureel aan de slag met jouw leiderschap

Start eens met bijgaande gratis checklist en doe er direct je voordeel mee.