Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Leiderschap anders

Leiderschap anders

15 december 2019

Al heel lang wordt betoogd dat leidinggevenden meer moeten delegeren. Daar zit wat in maar het gebeurde vaak niet. Delegeren veronderstelt dat het dan ook opgepakt wordt door het volgende echelon, zijnde de medewerkers. Dat gaat niet vanzelf. Loslaten en delegeren betekent ook  dat de voorwaarden voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid worden versterkt. Dat tussenstation kunnen we niet overslaan.

Hoe geef je leiding?

In alle organisaties wordt de 'span of control' van leidinggevenden groter. De externe druk om de prestaties van de medewerkers te verhogen neemt toe. Leidinggevenden kunnen niet alles weten en ze kunnen ook niet overal zijn. Ze moeten dus kunnen vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de medewerkers aan wie ze leiding geven en op de betrokkenheid en motivatie van de mensen.

Hoe geef je nu leiding om daar de juiste condities voor te scheppen?

Anders leiding geven

Ruimte geven aan medewerkers, durven delegeren en loslaten. Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die bereikt moeten worden, het stellen van kaders en het monitoren van output.

Geef hierbij ruime aandacht aan de volgende punten:

-  Wees gericht op het stimuleren van het verantwoordelijkheidsgevoel van de               medewerkers.
-  Laat blijken dat u vertrouwen heeft in de kwaliteiten van uw mensen door hun           inbreng steeds serieus te nemen.
-  Betrek de medewerkers actief bij het ontwikkelen van initiatieven.
-  Doe een beroep op hun expertise en ondernemerschap en geef ruimte om te               experimenteren.
-  Geef feedback. Schroom niet om zowel positieve zaken als aandachtspunten             terug te geven. Het is een goede manier om medewerkers te prikkelen. Met het         geven van complimenten laat u uw waardering blijken.
-  Stel de juiste vragen. Dit zijn vooral (coachende) vragen die een beroep doen op       het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van uw medewerkers.
-  Heb als leidinggevende oog voor de samenwerking en de resultaatgerichtheid in       uw team. Stuur op output en voortgang. Wees eenduidig en gefocust op wat u           belangrijk vindt. Monitor de bereikte resultaten.
-  Stimuleer een professionele communicatie tussen uw medewerkers. Geef hen de     ruimte om samen te praten over hun werk en laat blijken dat u in dit proces                 eenieders inbreng waardeert.
-  Zorg er voor dat u als leidinggevende weet wat de medewerkers bezig houdt. Het
   directe contact is nog altijd de beste bron.
-  Bevorder ook de horizontale communicatie en uitwisseling tussen de                           verschillende afdelingen, teams en units.

Andere resultaten

U zult snel zien wat het bovenstaande betekent voor u als leidinggevende in termen van praktisch gedrag gericht op een concreet probleem. Hoe simpel deze manier van leidinggeven op het eerste gezicht ook lijkt, voor veel leidinggevenden is het toch even wennen. Al doende leren brengt uitkomst.

Wat is uw stijl van leidinggeven? Stimuleert u uw mensen om aan verbetering van resultaten te werken?  Geeft u hen het vertrouwen, de aandacht en de ruimte om professioneel te groeien en zo een steeds betere bijdrage te kunnen leveren aan de doelen van de organisatie? Hoe goed bent u als leider?

Leiderschap zonder maskers

Je las zojuist een blog van mij, René Rensen

Wil jij groeien als leidinggevende? 
Dit is wat ik voor je kan doen:

e-book: 11 bewezen tips voor effectief en ontspannen leiderschap

Leiderschap zonder Maskers:  Mijn 3 maanden durende startprogramma  

Full Focus Forward: 6 maanden samen aan de slag met jouw leiderschap

Start eens met mijn gratis e-book en doe er direct je voordeel mee.