Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
De kracht van jouw leiderschap

De kracht van jouw leiderschap

16 september 2021

Sta jij weleens stil bij wat de kracht van jouw leiderschap is? Of jouw leiderschap er eigenlijk wel toe doet? En zo ja, op welke manier dan? Laatst mocht ik een lezing houden over leiderschap. Mijn toehoorders waren de leidinggevenden van een groot schooolbestuur uit het noorden van het land. De spreekbeurt vond plaats op een accommodatie die ook wel bekend staat om de toekan. Bij de start van de spreekbeurt komen de deelnemers wat langzaam de zaal binnen. Wat je dan ziet zegt al een hoop over de groep. De een kijkt eens rustig de zaal rond. Een ander loopt zoekend rond en een derde loopt direct naar de voor hem of haar beschikbare zitplaats. Er wordt voorzichtig gegroet en iedereen pakt koffie en thee. De bestuurder loopt ook rond en begroet iedereen persoonlijk. De laatste nieuwtjes worden uitgewisseld en de bestuurder opent de bijeenkomst. Ik word voorgesteld en geïntroduceerd daarna mag ik aan de slag.

Mijn publiek

Ik sta voor een groep van 50 schoolleiders, adjuncten en Ib’ers. Allemaal horend bij dit ene schoolbestuur. Het is de gewoonte van deze bestuurder om jaarlijks met zijn leidinggevenden een thema te bespreken. Dit jaar is dat thema "leiderschap".

Om iedereen te laten ervaren wat leiderschap doet met een groep start ik met een oefening. Dat doe ik wel vaker in dit soort opdrachten.

De opdracht is in feite een hele simpele. Ik vraag aan de groep om een rij te maken. Aan de linkerkant staat straks de jongste deelnemer en aan de rechterkant de oudste. Ertussen in komen dan op leeftijdsvolgorde de andere deelnemers aan deze middag. Het is volledig aan de groep om dit te regelen. Het enige wat ik doe is de tijd bijhouden om straks te kunnen delen hoe lang er over gedaan is. Ik wens de groep succes.

Een leider staat op

Zelf blijf ik tijdens de uitvoering van de opdracht redelijk afzijdig. Ik bemoei me bewust niet met het proces en observeer alleen maar. Ik zie dan heel veel. En vaak zijn het dezelfde dingen die ik bij deze opdracht zie gebeuren. Zaken die goed gaan, zaken die minder goed gaan, hoe de communicatie verloopt en hoe leiderschap zichtbaar is of wordt.

Wat ik wel vaker zie gebeuren is dat er in eerste instantie groepjes ontstaan. Aan de ene kant van de zaal zijn de duidelijk wat jongere deelnemers aan de slag. In een andere hoek staan de wat oudere. Daartussen gebeurt niets. Ogenschijnlijk. Ik zoek de bestuurder en kijk wat hij doet. Hij loopt wat onzeker rond en opeens, zonder een voor mij duidelijke aanleiding klinkt er een “Stop” uit de mond van de bestuurder. Hij vraagt om aandacht En vooral om stilte.

Wat hij van plan is wordt me snel duidelijk. Hij zegt: ik zie iedereen door elkaar heen lopen en volgens mij schiet het geen meter op. Ik zet hier een stoel neer en aan de overkant nog een. Aan de linkerkant komt iedereen die jonger is dan 40 en aan de andere kant staat iedereen die ouder is dan 40. De groep kijkt hem niet begrijpend aan en gaat verder met waar ze mee bezig waren. Ik zie dat ze bezig blijven met het vragen van elkaars leeftijd en warempel zie ik enige ordening in de chaos komen.

De bestuurder is duidelijk niet tevreden met de impact van zijn opmerking. Hij doet nog een poging. Hij gaat naar de hoek waar de oudste deelnemers bezig zijn om een rij te maken en begint iedereen naar de leeftijd te vragen. Wat er dan gebeurt zie ik veel vaker gebeuren. De groep, druk bezig in hun eigen proces van ordening, wordt zichtbaar gestoord met waar zij mee bezig waren.

Sommigen uiten hun ongenoegen ook en zeggen tegen de bestuurder (op een vriendelijke toon) dat ze er zelf wel uitkomen. Vervolgens nemen ze een afwachtende houding aan en sommigen doen letterlijk een stap (of twee) achteruit. De bestuurder vraagt aan iedereen afzonderlijk zijn of haar leeftijd. Na een paar minuten heeft hij zijn rondje gemaakt en staat het groepje in de juiste volgorde. De bestuurder kijkt met enige trots en tevredenheid rond op zoek naar een volgend groepje dat hij kan helpen.

Tot zijn grote verbazing en later ook ergernis ziet hij dat in de tijd dat hij met “zijn” groepje bezig was de hele groep zich achter zijn rug al heeft georganiseerd. Iedereen heeft staan te kijken naar zijn inspanningen om dat kleine groepje georganiseerd te krijgen. Er wordt wat voorzichtig gelachen.

Wat gebeurt er?

Ik loop op de bestuurder af en geef hem in het bijzijn van de hele groep een groot compliment. Ik benadruk dat ik het knap vind dat hij de regie heeft gepakt om de opdracht snel en adequaat uit te voeren. Op mijn vraag of hij eigenlijk wel in de gaten had wat er achter zijn rug, buiten zijn blikveld gebeurde, gaf hij geen antwoord. Maar volgens mij lag zijn focus zo op “zijn” groep dat hij de grote groep volledig uit het oog verloor.

Later, tijdens mijn lezing, ben ik dieper op dit gebeuren ingegaan. Ik heb benadrukt dat wat ik zag gebeuren mij erg deed denken aan wat ik noem micro management. Voor mij is dat zo bezig zijn met het detail en op ieder detail invloed willen hebben dat een leidinggevende zijn focus op het grotere doel verliest. Dat zie ik best vaak gebeuren. Soms gedwongen door de Waan van de Dag, soms overkomt het leidinggevenden gewoon. Niet veel mensen hebben er direct een adequaat antwoord op.

De kracht van leiderschap

Dan stel ik de kracht van de groep aan de orde. Vanuit de vraag wat de invloed van een groep of een team is op leiderschap komen als vanzelf de antwoorden. Van "de groep weet meer en kan meer dan iemand alleen" en "door samen te werken komen we verder" tot en met "de groep bepaalt wat er gebeurt, niet het individu". Het valt mij op dat iedereen zijn of haar zegje wil doen.

Tijdens de gezamenlijke terugblik op de middag krijg ik de volgende opmerking terug, vooral naar aanleiding van het optreden van de bestuurder:

"Leiderschap is pas zinvol als er een behoefte aan is".

Ik voeg er in gedachten aan toe: Zo is het maar net!

Deze groep heeft veel geleerd. Leiderschap is soms ook een stapje terug doen en kijken wat er echt gebeurt.

Wil jij ook starten met een proces als hierboven beschreven en jouw leiderschap krachtiger neerzetten? Begin dan hier.

Aanmelden voor mijn blogs

Ik wil ieder nieuw blog direct ontvangen

Door je hieronder aan te melden ontvang je ieder nieuw blog dat verschijnt automatisch in je inbox. Ook krijg je tips en andere informatie over jouw leiderschap. Je kunt je altijd uitschrijven(alleen dat doet nooit iemand).

Aanmelden voor mijn E-Book

Hieronder kun je mijn e-book "Roadmap naar Effectief en Ontspannen Leiderschap" aanvragen.

Contact

renerensen.nl
van Aldenburglaan 7

6994 AV De Steeg
06-20324014
rene@renerensen.nl
www.renerensen.nl


KvK: 09186096
BTW: NL001545535B58