Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten

Ontwikkelingsgericht Leiderschap

In het onderwijs is vaak van alles aan de hand. Resultaten staan onder druk, leidinggevenden blokkeren door hun doen en laten de noodzakelijke innovaties en de innovaties die worden doorgevoerd lijken niet te beklijven omdat leraren al snel terugvallen in hun oude gedrag. Juist in deze turbulente tijden moeten leidinggevenden  durven delegeren. Voorwaarde is dat ze de neiging bedwingen om te focussen op ‘control’. Als leidinggevenden de organisatie ook nog anders inrichten, met veel ontwikkelmogelijkheden, wil de carrière gerichte Generatie Y zich committeren. 

Nut en noodzaak van een duidelijke visie

Leidinggevenden proberen leraren op verschillende manieren te motiveren. De transactionele leider leunt op control, de ontwikkelingsgerichte op commitment. Een belangrijke manier om aan commitment handen en voeten te geven is visieontwikkeling. Tegenwoordig manoeuvreren onderwijsorganisaties, ze stellen hun korte termijn doelen frequent bij om hiermee hun lange termijn doel te realiseren. Juist dan helpt het om voor ogen te hebben wat de gedroomde toekomst van de schoolorganisatie is.

Leraren zijn verbonden met die visie als zij mede de ruimte hebben om de visie verder in te vullen vanuit hun eigen professionele kijk op de toekomst en wanneer ze de visie kunnen matchen met hun eigen ambities. Ook leraren willen zich immers blijven ontwikkelen en hebben daarin hun eigen ambities. Ontwikkelingsgerichte leidinggevenden willen geen kant en klare visie op een presenteerblaadje aanbieden, maar leraren  meenemen in de creatie ervan. Deze leider gebruikt zijn positie om de lijnen uit te zetten, maar laat ze inkleuren door de leraren. Zo ontstaat een gedeelde visie. Het kenmerk daarvan is dat de opstellers gecommitteerd zijn. 

Vertrouwen ontwikkelen

Als leider moet je vertrouwen ontwikkelen in je medewerkers als voorwaarde om los te kunnen laten. Dat geldt ook voor ontwikkelingsgerichte leiders. Gecommitteerde leraren wekken dat vertrouwen (sneller) op bij de leider. Vertrouwen gaat echter verder: het is weten dat je op elkaar kunt bouwen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Vertrouwen is wederkerig. Leraren moeten de leider ook vertrouwen. Alleen dan mondt vertrouwen uit in de overtuiging . Vertrouwen ontwikkelen (zowel in als bij leraren) kunnen leiders heel goed dichtbij het dagelijkse werk doen. Luisteren, empathie tonen en je  verdiepen in wat er speelt bij leraren dragen daar aan bij. Het opgebouwde vertrouwen daadwerkelijk laten blijken in uitingen en gedrag  is echter het meest essentieel. Dan ervaren leraren  het vertrouwen pas echt.

Durven loslaten

Wanneer er een basis van vertrouwen is, wordt controle veel minder van belang en kun je als ontwikkelingsgerichte leider loslaten. Dat brengt mij bij de volgende gedraging die voor ontwikkelingsgerichte leiders van groot belang is: verantwoordelijkheden toedelen. . Het vertrouwen van medewerkers neemt ook weer toe als de leider durft los te laten. Delegeren is het tastbaar bewijs van vertrouwen. Ontwikkelingsgerichte leiders hebben hier minder moeite mee: ze laten los door bewust en zorgvuldig ruimte te geven. Ze stellen doelen die de ‘comfortzone’ oprekken en tegelijkertijd de leraar uitdagen.  Zo geven ze weer een nieuwe impuls aan het commitment . De crux is durven delegeren gekoppeld aan empathie tonen en goed luisteren. Leiders die niet op deze manier kunnen acteren, verliezen vroeg of laat het vertrouwen van hun medewerkers.

Je las zojuist een blog van mij, René Rensen

Wil jij groeien als basisschooldirecteur? 
Dit is wat ik voor je kan doen:

e-book: Over wat jij kunt doen aan jouw  Waan van de Dag
Zoom-Consult: Direct mijn persoonlijke hulp
APK voor Schoolleiders: Een geweldige online training 
Full Focus Forward: Structureel aan de slag met jouw leiderschap

Start eens met bijgaande gratis checklist en doe er direct je voordeel mee.