Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten
Als schoolleider is het belangrijk dat je zo af en toe eens stilstaat bij je leiderschap en ziet waar je ontwikkeling kunt doormaken. Daarvoor is deze schoolleiders APK bedoeld.
Jouw Schoolleiders APK

Voor jou als schoolleider is het belangrijk af en toe stil te staan bij de ontwikkeling van je leiderschap. Waar sta ik? Waarin kan ik me ontwikkelen? Welke vragen heb ik? Voor al die schoolleiders en dus ook voor jou is er de Schoolleiders APK!

Groei in wat je kunt en wie je bent!

Een belachelijk complete Algehele Persoonlijke Kennisupdate voor schoolleiders. Voor de ontwikkeling van jouw leiderschap!

 • De meest complete online training op het gebied van jouw leiderschap.
 • Jouw leiderschap is het doel, mijn unieke aanpak is de weg!
 • Geheel online in je eigen tempo te volgen
 • Vol met actuele ontwikkelingen in (school) leiderschap
 • Gebaseerd op de ervaringen en wensen van jouw collega schoolleiders
 • Je doet een enorme schat aan actuele kennis en ervaring op
 • Video's, templates, checklists, whitepapers en nog veel meer wat een online training aantrekkelijk maakt.
 • Een BLA qua prijs....
 • BLA staat voor Belachelijk Laag Aanbod.
 • € 97,00 exclusief BTW
 • Na afloop van de pilot wordt de prijs € 2497,00
 • Grijp je kans!!!!

Met deze training kan iedere schoolleider zijn leiderschap toetsen aan de praktijk en vele nieuwe inzichten opdoen!

Wat komt er aan de orde?

 • Deel 1: Persoonlijk Leiderschap: reflecteren, kansen zien in problemen, doelgericht invloed uitoefenen, effectieve keuzes maken, omgaan met de Waan van de Dag
 • Deel 2: De rol van ouders in jouw school: hoe ga jij om met steeds dwingender ouders? Hoe communiceer je effectief en efficiënt met ouders?
 • Deel 3: Visie en missie: vanuit jouw persoonlijke visie en missie naar een breed gedragen schoolvisie en missie
 • Deel 4: Jouw Team: Hoe houd je verbinding met je team, hoe geef je groepsdynamiek vorm en inhoud? Hoe leer je de drijfveren van jouw team kennen? Wat kun je daar vervolgens mee? Wat doe je als je school snel groeit of krimpt?
 • Deel 5: Jouw school en de stichting: hoe geef je jouw school een eigen identiteit binnen de soms knellende kaders van de stichting? Wat mag en doe je wel en niet? Positieve beïnvloeding van je bestuurder. 
Jouw Schoolleiders APK

"Deze online training zorgt voor een toetsing van jouw leiderschap aan de actuele onderwijs- en leiderschapspraktijk, maar zal je tegelijkertijd in staat stellen om een grote, positieve impact te maken op de levens van anderen en je school groter te maken dan
dat jij als schoolleider ooit alleen kon zijn..."

René Rensen

René Rensen is expert op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en professionele groei voor schoolleiders

Mijn missie met deze training:

Het is mijn missie om iedere schoolleider in Nederland te helpen bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en professionele groei. Dit deed ik toen ik schoolleider was en dat doe ik de laatste 10 jaar nog actiever sinds ik mijn eigen bedrijf run. Als leiderschaps expert wil ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het schoolleiderschap. Dat doe ik door het ontwikkelen van (online) trainingen. Ook geef ik leiderschapscoaching aan schoolleiders. Vaak vanuit een specifieke en persoonlijke vraag van een individuele- dan wel een groep schoolleiders.
In deze online training heb ik al mijn ervaring van 28 jaar schoolleiderschap gestopt. Daarbij heb ik ook de input verwerkt van een kleine 50 schoolleiders die hebben gereageerd op een oproep van mij net voor de zomervakantie. Kortom: deze training is de meest complete die ik de afgelopen jaren heb ontwikkeld.
Ik vind dat iedere schoolleider toegang moet hebben tot deze kennis. Ik heb daarom besloten om deze training tijdelijk tegen een BLA* in de markt te zetten.
* BLA= Belachelijk Laag Aanbod.